เหลือแต่ไข่

เหลือแต่ไข่

เนื้อเพลง เหลือแต่ไข่

….เฮ…
ทำไมเธอทำ เมิน
เธอเมินตั้งแต่ เช้า
ทำเป็นมาซึม เซา
หรือว่าไม่พอ ใจ
อะไรก็ไม่ ดี
อะไรก็ไม่ ไหว
ก็คนไม่พอ ใจ
ไอ้เรามันดวง ตก
งานก็ไม่ มี
เงินทองก็ มาหมด หาย
ชีวิต ช่างมัน ได้
ไม่รู้จักมัน ได้ยังไง ย่า
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
ในครัวเราเหลือ แต่ไข่
คน มันเคยดี
วันนี้มันมา ทรุด
เงิน ก็เลยสะดุด
เธอ ก็จากไป
วันก่อนมันร่ำ รวย
ก็กินแต่พิซ ซ่า
วันก่อนมันเฮ ฮา
วันนี้หน้าตา แฉะ
งานก็ไม่ มี
เงินทองก็เลย มาเจ้ง
เธอยังมาเซ็ง
ดูสิในครัวมันเหลืออะไร ย่า
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
ในครัวเราเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
เหลือ แต่ไข่
มันแปลว่าเหลือ แต่ไข่
ย่ายา เหลือ แต่ไข่
ในครัวเราเหลือ แต่ไข่