เหนื่อยใจนิดหน่อย

เหนื่อยใจนิดหน่อย

เนื้อเพลง เหนื่อยใจนิดหน่อย

เธอจะถาม ถึงความเป็นไป
ในชีวิตของคนอย่างฉัน..
ก็อย่างที่เห็น ฉันยังคงเดิม
แหละมีชีวิตเหมือนใครต่อใคร.
แต่ก็มีในบางครั้ง
ที่ใจมันคิดถึงวันที่เคยมีเธอ.
เคยมีวันที่แสนดี
มาวันนี้แม้ไม่มีเธอ
อยู่คนเดียวแม้กายจะเหนื่อย
ไม่เป็นไร..
แต่เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เหนื่อยใจเหมือนกัน.
จากที่เคย
มีใครคอยอยู่เคียงข้างกัน
ก็เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เมื่อไม่มีเธอ.
อาจดูเหมือนฉันไม่เป็นไร
แต่เมื่อคิดถึงเธอทีไร
ยิ่งหวั่นไหว..
ก็เหนื่อยใจนิดหน่อย
.จะไปไหน หรือทำอะไร
สบายสบายเพราะมีเพียงฉัน
โอ อ่อนล้าก็มีบางวัน
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
แต่ก็มีในบางครั้ง
ที่ใจมันคิดถึงวันที่เคยมีเธอ.
เคยมีวันที่แสนดี
มาวันนี้แม้ไม่มีเธอ
อยู่คนเดียวแม้กายจะเหนื่อย
ไม่เป็นไร..
แต่เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เหนื่อยใจเหมือนกัน.
จากที่เคย
มีใครคอยอยู่เคียงข้างกัน
ก็เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เมื่อไม่มีเธอ.
อาจดูเหมือนฉันไม่เป็นไร
แต่เมื่อคิดถึงเธอทีไร
ยิ่งหวั่นไหว..
เหนื่อยกาย ไม่เป็นไร
ถ้าพัก ก็คงจะหาย
แค่เหนื่อยใจนิดหน่อย
แต่ก็มีในบางครั้ง
ที่ใจมันคิดถึงวันที่เคยมีเธอ.
เคยมีวันที่แสนดี
มาวันนี้แม้ไม่มีเธอ
อยู่คนเดียวแม้กายจะเหนื่อย
ไม่เป็นไร..
แต่เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เหนื่อยใจเหมือนกัน.
จากที่เคย
มีใครคอยอยู่เคียงข้างกัน
ก็เหนื่อยใจนิดหน่อย.
เมื่อไม่มีเธอ.
อาจดูเหมือนฉันไม่เป็นไร
แต่เมื่อคิดถึงเธอทีไร
ยิ่งหวั่นไหว..
แค่เหนื่อยใจนิดหน่อย
แค่เหนื่อยใจนิดหน่อย
แค่เหนื่อยใจนิดหน่อย