เหตุผล

เหตุผล

ฟังเพลง เหตุผล

เนื้อเพลง เหตุผล

แม้ว่าเรื่องราว ของเรา
ต้องจบตรงที่เธอ กระทำ
แม้ว่าฉันยัง ไม่อาจจะเข้าใจ
ฝืนยอมรับความ เป็นจริง
เมื่อถูกเธอทิ้งไป ไม่ลา
ฉันรู้ว่าเธอ ก็คงไม่ย้อนมา
มาหา มาอธิบาย
เหตุผลที่เธอไป
มาอธิบาย เหตุผลที่เธอเปลี่ยน
มาอธิบาย เหตุการณ์ หมื่นแสนล้าน
อย่างที่เธอทำ กับฉัน ให้เข้าใจ
หรือว่าฉันมัน ไม่ดี
ไม่ตรงตามที่เธอ ต้องการ
คิดไว้แล้วเรื่องราว
คงจบ ไม่สวยงาม
ฝืนยอมรับความ เป็นจริง
เมื่อถูกเธอทิ้งไป ไม่ลา
ฉันรู้ว่าเธอ ก็คงไม่ย้อนมา
มาหา มาอธิบาย
เหตุผลที่เธอไป
มาอธิบาย เหตุผลที่เธอเปลี่ยน
มาอธิบาย เหตุการณ์ หมื่นแสนล้าน
อย่างที่เธอทำ กับฉัน ให้เข้าใจ
ฉันก็ต้องเป็น คนเจ็บใจ
และคนที่คิด ไม่ออก
หากไม่รบกวน ช่วยบอกกันซักคำ

บอกกันซักคำ
เหตุผลที่เธอไป
บอกกันซักคำ เหตุผลที่เธอเปลี่ยน
บอกกันซักคำ
ที่ทำให้ฉัน เข้าใจที่เธอทำ
กับฉัน
บอกกันซักคำ
เหตุผลที่เธอไป
บอกกันซักคำ เหตุผลที่เธอเปลี่ยน
บอกกันซักคำ
ที่ทำให้ฉัน เข้าใจที่เธอทำ
กับฉัน ให้เข้าใจ
หากไม่รบกวน ช่วยบอก กันซักคำ