เหตุของฝน (Reasons Like Rain)

เหตุของฝน (Reasons Like Rain)

เนื้อเพลง เหตุของฝน (Reasons Like Rain)

ความจริงที่เคยได้ถือ ในมือของวันที่ผ่าน
ที่ซ่อนในเงาน้ำตาของความโกหก
ศักดิ์ศรีที่เหลือของฉัน เศษความสัมพันธ์ของเรา
จากอดีตที่แตกละเอียดลงตอนนี้

อย่าโทษฉันเลย ถ้าเธอจะไป
จงทําเพียงแค่ไป เท่านั้น

ฝนโปรยปรายจากฟ้าร่วงลงมา ฝากเหตุผลจากเธอ
อยู่ในฝนที่คอยทําร้ายในใจ
ความหนาวเย็นในคําถากถางที่เธอปลอบ
บอกความจริงมากมาย ในเหตุผลที่ต่าง ของเรา

วันที่เราได้พบ วินาทีที่หากันเจอ
มันเคยได้เกิดความหมายจริง ๆ ใช่ไหม
แต่ความงามของวันเหล่านั้น จงไปจากฉันเสียเถิด
เมื่อฉันไม่อาจแบกไว้คนเดียว

อย่าโทษฉันเลย ถ้าเธอจะไป
จงทําเพียงแค่ไป เท่านั้น

ฝนโปรยปรายจากฟ้าร่วงลงมา ฝากเหตุผลจากเธอ
อยู่ในฝนที่คอยทําร้ายในใจ
ความหนาวเย็นในคําถากถางที่เธอปลอบ
บอกความจริงมากมาย ในเหตุผลที่ต่าง ของเรา

ความทรงจำ เธอและฉัน คือความว่างเปล่า อ้างว้าง
มันจางหาย จางไป จางไป จางไป จางไป

ฝนโปรยปรายจากฟ้าร่วงลงมา ฝากเหตุผลจากเธอ
อยู่ในฝนที่คอยทําร้ายในใจ
ความหนาวเย็นในคําถากถางที่เธอปลอบ
บอกความจริงมากมาย ในเหตุผลที่ต่าง

ฝนโปรยปรายจากฟ้าร่วงลงมา ฝากเหตุผลจากเธอ
อยู่ในฝนที่คอยทําร้ายในใจ
ความหนาวเย็นในคําถากถางที่เธอปลอบ
บอกความจริงมากมาย ในเหตุผลที่ต่าง

ฝนโปรยปรายจากฟ้าร่วงลงมา ฝากเหตุผลจากเธอ
อยู่ในฝนที่คอยทําร้ายในใจ
ความหนาวเย็นในคําถากถางที่เธอปลอบ
บอกความจริงมากมาย ในเหตุผลที่ต่าง ของเรา