เหงาเศร้าหน้าต่าง

เหงาเศร้าหน้าต่าง

เนื้อเพลง เหงาเศร้าหน้าต่าง

ฉันเห็นเธอนั่งเม่อลอยอยู่ที่ข้างหน้าต่าง
ไม่รู้ว่าเธอนั่นเป็นอะไร ไม่รู้ว่าเธอนั่นคิดถึงใคร
จะเดินเข้าไปถาม ก็กลัวว่าเธอนั่นรำคาญ
เพราะมันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่มันคงสำคัญกับเธอ

เป็นห่วงเป็นใยเธอรู้บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งมันเฝ้าคอยหา แต่เธอ

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร
ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง
อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้ ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน
นี่เธอก็ยังจะมอง มองข้ามมันไป
โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องผ่าน
สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไกล จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน

ธรรมดาคนเราเวลาต้องพบเจอ
เรื่องที่ร้าย ๆ ใครก็ต้องเป็นอย่างนั้น
จะกล่าวว่าเธอบ้า นั้นก็คงไม่ใช่
เพราะคนบ้าไม่ใช่อยู่อย่างนี้ แต่เธอสติยังดี

เป็นห่วงเป็นใยเธอรู้บ้างไหม
ว่าใครคนหนึ่งมันเฝ้าคอยหา แต่เธอ

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร
ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง
อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้ ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน
นี่เธอก็ยังจะมอง มองข้ามมันไป
โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องผ่าน
สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไกล จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน

แค่อยากรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไร หรือเธอคิดถึงใคร
ทำไม่ต้องนั่งคนเดียว อยู่ที่ข้างหน้าต่าง
อันที่จริงตรงใต้ต้นไม้ ยังมี ยังมีลมผ่านพัดผ่าน
นี่เธอก็ยังจะมอง มองข้ามมันไป
โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมาย ที่ต้องเจอต้องผ่าน
สิ่งที่เธอต้องการ แม้จะยาวไกล จะมีฉันนั้นไปด้วยกัน