เหงากันสองคน

เหงากันสองคน

เนื้อเพลง เหงากันสองคน

ดูเธอเหงา ใช่ไหม คนดี.
แววตา เธอนั้น ดูปวด ร้าว.
ใครทำ กับเธอ
ปล่อยเธอ ให้อยู่ คนเดียว..
อยากให้เธอ มองมา ที่ฉัน.
จะเจอ อีกคน ที่ปวด ร้าว.
เราต่าง ก็เหงา
และฉัน ก็เป็น อย่างเธอ..
.ไม่ใช่เธอ คนเดียว
ที่ต้องการ รัก แท้
ต้องการใคร
เหลียวแล ให้อุ่นใจ.
ยังมีฉัน คนนี้
ที่เดียว ดาย ใกล้ๆเธอ.
ถ้าหาก เธอเหงา
เหมือนฉัน กำลังเหงา
อยาก ให้เรา
มาเหงา ด้วยกัน
แบ่งความเดียวดาย
ที่ทน มานาน
แบ่ง ความรัก
ที่เคย ให้กับใคร
ยัง มีฉัน
ที่เหงา เหมือนกับเธอ
ที่ยังพร้อม
รับรู้ และเข้าใจ
จากนาทีนี้
ถึงไม่ มีใคร
ไม่ เป็น ไร ต่อไป นี้ เรา
..จะเหงา กันสองคน
จะมีใคร เข้าใจ คนเหงา.
ได้เท่า คนเหงา ด้วยกัน ไหม.
ให้ใจ กับใจ
ช่วยดู แลกัน และกัน..
อยากให้เธอ มองมา ที่ฉัน.
จะเจอ อีกคน ที่ปวด ร้าว.
เราต่าง ก็เหงา
และฉัน ก็เป็น อย่างเธอ..
.ไม่ใช่เธอ คนเดียว
ที่ต้องการ รัก แท้
ต้องการใคร
เหลียวแล ให้อุ่นใจ.
ยังมีฉัน คนนี้
ที่เดียว ดาย ใกล้ๆเธอ.
ถ้าหาก เธอเหงา
เหมือนฉัน กำลังเหงา
อยาก ให้เรา
มาเหงา ด้วยกัน
แบ่งความเดียวดาย
ที่ทน มานาน
แบ่ง ความรัก
ที่เคย ให้กับใคร
ยัง มีฉัน
ที่เหงา เหมือนกับเธอ
ที่ยังพร้อม
รับรู้ และเข้าใจ
จากนาทีนี้
ถึงไม่ มีใคร
ไม่ เป็น ไร ต่อไป นี้ เรา
..จะเหงา กันสองคน