เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก

เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก

เนื้อเพลง เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก

…ดนตรี.3.Bars..2…
3.ญ.จรด กร สองพนม
.เหมือนดอกบัว
.ไหว้วอน พระทั่ว
.ทิศถิ่นไกล
.โอ้คุณพุทธาจงได้
.แจ้ง ในดวงใจของข้า
.โอ้ยาม นี้ใคร
.เหมือนดั่งเรา
.ถูกไฟร้อนเร่าเผาอุรา
.โอ้ไฟรักรุมกายข้า
.ยิ่งลามมา ท่วมในหัวใจ
.ข้าคอย รักใคร คนหนึ่ง
.โปรดให้สม ภิรมย์รักใคร่…
.ไหว้วอน คุณพระเมตตา
.ชักนำให้เขามา
.ให้รักมา ชื่นหทัย..
ช.เจ้าเอย จะสมดังใจ
.รักจริง จริงหรือไร
.ข้านี้จะให้ รักชื่นเชย
ญ.ก็คุณ พระช่วยนำ
.ให้ความ รักข้าเอย
.เสี่ยงรัก ชื่นเชย
.อกเอย สมใจ
ช.โอ้นวลน้อง เจ้าเอย
.ไหนเลย คร่ำครวญ
.หวนให้ ใจหวน
.หวนครวญ คร่ำคิดอะไร
.เผยคำ สักนิด
.พี่จะคิด ช่วยได้
ญ.อย่าหวัง อย่าคิด
ช.ตอบสักนิดเถอะชื่นใจ
ญ.ยากนัก พี่เอย
.เผยคำ..ให้ฟัง
.หวังใด ที่หวัง
.หวังมาช่วยน้องทำไม
.พุทธา ที่หวัง
.ได้ฟัง หวังช่วยได้
ช.อธิษฐาน เรื่องรัก
ญ.เรื่องรัก ไม่จริง
ช.น้อง รัก เอย
.ถ้อย คำ ทั้งสิ้น
.พี่ได้ยิน ทุกสิ่ง..

ญ.ถ้าได้ยิน ก็จริง
ช.สมใจ ได้จริง
.สิ่งสรรค์บันดาล..
ญ.สิ่ง ใด ที่หวัง
.สมดัง อธิษฐาน
.ไหน กัน พี่..
ช.อยู่ ใกล้ใกล้ เธอนี้
.รักเจ้า ยิ่งชีวี
.อยู่เช่นนี้ จนตาย………