เสียดายทำไม

เสียดายทำไม

เนื้อเพลง เสียดายทำไม

Intro..
…อย่า เลยเธอ
อย่ายื้อ เลยเธอ
อย่า ทำเป็น เสียดาย
เพิ่ง จะทำ ก็เมื่อฉัน จะไป
ไม่ต้อง เลยเธอ
สิ่ง ดีดี ที่ฉัน ทำไป
เพิ่ง จะมา ค้นเจอ
ซึ้ง จริงจริง
ที่ได้เห็น เธอ
กลับมา รับรู้
แต่ ความเป็นจริง
คือฉัน ยังคง ต้องไป
จำใจ ไปให้พ้น เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป เสียดาย ทำไม
เธอ ก็ยัง ได้เจอ ใครใคร
ที่เขา เต็มใจ ใกล้เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป สำคัญ อะไร
คน ที่เธอ ไม่ได้ ดังใจ
ต้องขอ ไปจาก เธอ
อยาก มีคน ที่เขา ดูแล
อยู่ กับเธอ ได้ดี
หา เอาเอง ความหวัง คงมี
ไม่ยาก อะไร
กลับ ไปมอง ให้หัน ไปมอง
อาจ มีคน มากมาย
เลือก เอาเลย
อยากจะเลือก ใคร
ถูกใจ ทั้งนั้น
แต่ ความเป็นจริง
คือฉัน ยังคง ต้องไป
จำใจ ไปให้พ้น เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป เสียดาย ทำไม
เธอ ก็ยัง ได้เจอ ใครใคร
ที่เขา เต็มใจ ใกล้เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป สำคัญ อะไร
คน ที่เธอ ไม่ได้ ดังใจ
ต้องขอ ไปจาก เธอ
ใครเลย จะรู้
บางที ใจ ของเธอ
อาจเจอ คนมี รักแท้
แหละวัน พรุ่งนี้ ก็ลืม ฉัน
Solo 8 Bars…7…
8… ขาดฉัน คนเดียว
จะไป เสียดาย ทำไม
เธอ ก็ยัง ได้เจอ ใครใคร
ที่เขา เต็มใจ ใกล้เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป สำคัญ อะไร
คน ที่เธอ ไม่ได้ ดังใจ
ต้องขอ ไปจาก เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป เสียดาย ทำไม
เธอ ก็ยัง ได้เจอ ใครใคร
ที่เขา เต็มใจ ใกล้เธอ
ขาดฉัน คนเดียว
จะไป สำคัญ อะไร
คน ที่เธอ ไม่ได้ ดังใจ
ต้องขอ ไปจาก เธอ