เสียงที่ไม่ได้ยิน

เสียงที่ไม่ได้ยิน

เนื้อเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน

. ฉันยืน อยู่
อยู่ในมุม ของความเงียบเหงา
โลก ว่างเปล่า
เมื่อเธอเอง ไม่เคย มาสน ใจ
ได้เพียง แต่มอง
เมื่อเราพบกัน
ไม่เคย สักวัน ที่จะพูดไป
ให้เธอ ได้รู้ ว่าใคร
ที่แอบรัก เธอ
ฉัน เป็นเพียง
ก็แค่คน คุ้นเคย เท่านั้น
ไม่ สำคัญ
ก็แค่คน ที่เธอ มองข้าม ไป
ได้เพียง บอกเธอ
ผ่านทางสายตา
เป็นเสียง ที่มา จากในหัวใจ
คือคำ ว่ารัก ที่ฉัน
อยากบอก กับเธอ
แต่เธอคงไม่ มีวัน ได้ยิน
ไม่มีทาง ได้ยิน
เสียง หัวใจ
ที่รัก เธอเพียง
แค่ข้าง เดียว
ให้บอกว่ารัก เธอสัก
เท่าไหร่
ให้รัก เธอมาก แค่ไหน
เสียง หัวใจ
ของฉัน คงไป ไม่ถึง เธอ
ที่ทำ ได้
ก็คงทำ ได้เพียง เท่านี้
ฉันรู้ ดี
ไม่ใช่คน ที่เธอ จะมอบ ใจ
แต่ฉัน ก็ยัง บอกว่ารักเธอ
ถึงแม้ ว่าเธอ
จะเคียงข้างใคร
ถึงแม้ หัวใจ
เธอนั้น ไม่เคย รับรู้ เลย
…แต่เธอคงไม่ มีวัน
ได้ยิน
ไม่มีทาง ได้ยิน
เสียง หัวใจ
ที่รัก เธอเพียง
แค่ข้าง เดียว
ให้บอกว่ารัก เธอสัก
เท่าไหร่
ให้รัก เธอมาก แค่ไหน
เสียง หัวใจ
ของฉัน คงไป ไม่ถึง เธอ
แต่เธอคงไม่ มีวัน ได้ยิน
ไม่มีทาง ได้ยิน
เสียง หัวใจ
ที่รัก เธอเพียง
แค่ข้าง เดียว
ให้บอกว่ารัก เธอสัก
เท่าไหร่
ให้รัก เธอมาก แค่ไหน
เสียง หัวใจ
ของฉัน คงไป ไม่ถึง เธอ