เสียงที่ไม่ได้ยิน

เสียงที่ไม่ได้ยิน

เนื้อเพลง เสียงที่ไม่ได้ยิน

เธอคงไม่รู้เลย
ไม่เคย จะเข้าใจ
ในความเปลี่ยนไปที่ฉันมี
เรายังอยู่ใกล้กัน
ดั่งเพื่อน ที่แสนดี
เธอคงรู้สึก แค่นั้น.
.เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน
.ความในใจที่ตัวฉัน มี
ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟัง
ซักที
คำๆนี้ที่ดังอยู่ก้อง ในใจ
.เสียงที่เธอนั้น ไม่ได้ยิน
หัวใจฉันพูดกับเธอ
ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคย
จะสัมผัสถึงในใจฉัน
มันเปลี่ยนไปแล้ว
คำว่าเพื่อน
.เธอคงไม่เข้าใจ
ฉันเอง ก็รู้ดี
บางทีที่มาใกล้ชิดกัน
เธอคงไม่คิดเกิน
เกินคำ ว่าเพื่อนกัน
ฉันพอเข้าใจ ฉันรู้
.เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน
ความในใจที่ตัวฉันมี
ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟัง
ซักที
คำๆนี้ที่ดังอยู่ก้อง ในใจ
.เสียงที่เธอนั้น ไม่ได้ยิน
หัวใจฉันพูดกับเธอ
ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคย
จะสัมผัสถึงในใจฉัน
มันเปลี่ยนไปแล้ว
คำว่าเพื่อน
.เธอคงไม่เข้าใจ
ฉันเอง ก็รู้ดี
บางทีที่มาใกล้ชิดกัน
เธอคงไม่คิดเกิน
เกินคำ ว่าเพื่อนกัน
ฉันพอเข้าใจ ฉันรู้
.เพราะฉันซ่อนมันไว้ข้างใน
ความในใจที่ตัวฉันมี
ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟัง
ซักที
คำๆนี้ที่ดังอยู่ก้อง ในใจ
เสียงที่เธอนั้น ไม่ได้ยิน
หัวใจฉันพูดกับเธอ
ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคย
จะสัมผัสถึงในใจฉัน
มันเปลี่ยนไปแล้ว
คำว่าเพื่อน
….ดนตรี……
เสียงที่เธอนั้น ไม่ได้ยิน
หัวใจฉันพูดกับเธอ
ทุกทีที่พบ ที่ได้เจอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคย
จะสัมผัสถึง ในใจฉัน
มันเปลี่ยนไปแล้ว
คำว่าเพื่อน
มันเปลี่ยนไปแล้ว
คำว่าเพื่อน