เวียนหัว

เวียนหัว

เนื้อเพลง เวียนหัว

ไม่ดูไม่แล
ไม่แคร์ไม่ว่าง
ไม่มองไม่ฟัง
ไม่คอยรับรู้อะไร
ไม่มีเวลาคอยดูผู้คน
ปนแปรหรือใครต่อใคร
จะไปช่วยใคร
เรื่องเรายังเกือบ
ไม่รอดเลย
เวียนหัว เวียนหัว
ครอบครัวทางบ้าน
งานการต้องทำ
เวียนหัว ทั้งปี
เข้านอนตีสี่ประจำ
ปวดหัว ตัวร้อน
บ้านยังต้องผ่อน
โอทีต้องทำ
เรื่องอื่นไม่จำ
คนอื่นไม่สนใจ
.เรื่องตัวก็ยัง
จะเอาไม่อยู่
กะโชคดีก็ดู
ว่ามันไม่ค่อยจะเคย
ที่เป็นวันนี้
ยังกินไม่ได้
ยังนอนไม่พออยู่เลย
อยู่เฉยไม่ลง
นั่งปลงไม่ตก
อยู่ทุกวัน
เวียนหัว เวียนหัว
ครอบครัวทางบ้าน
งานการต้องทำ
เวียนหัว ทั้งปี
เข้านอนตีสี่ประจำ
ปวดหัว ตัวร้อน
บ้านยังต้องผ่อน
โอทีต้องทำ
เรื่องอื่นไม่จำ
คนอื่นไม่สนใจ
.ปวดหัวปวดหัว
เวียนหัวเวียนหัว
ปวดหัวปวดทุกวัน
.ปวดหัวปวดหัว
เวียนหัวเวียนหัว
ปวดหัวปวดทั้งปี
..กะทั้งปี..เอ้า
ดนตรี…..
เวียนหัว เวียนหัว
ครอบครัวทางบ้าน
งานการต้องทำ
เวียนหัว ทั้งปี
เข้านอนตีสี่ประจำ
ปวดหัว ตัวร้อน
บ้านยังต้องผ่อน
โอทีต้องทำ
เรื่องอื่นไม่จำ
คนอื่นไม่สนใจ
เวียนหัว เวียนหัว
ครอบครัวทางบ้าน
งานการต้องทำ
เวียนหัว ทั้งปี
เข้านอนตีสี่ประจำ
ปวดหัว ตัวร้อน
บ้านยังต้องผ่อน
โอทีต้องทำ
เรื่องอื่นไม่จำ
คนอื่นไม่สนใจ