เล่นเป็นควาย

เล่นเป็นควาย

เนื้อเพลง เล่นเป็นควาย

เธอบอกให้เล่นเป็นหมู ให้อยู่แต่ในคอก
ให้เชื่อฟังถ้าเธอไม่สั่งอย่าออกมาให้เห็น
เธอบอกให้เล่นเป็นหมา ไว้ให้เธอจูงเล่น
เช้าสายกลางวันบ่ายเย็น คอยเธอส่งสัญญาณ

เธอบอกให้เล่นเป็นอะไร ไม่ขัดใจได้ทั้งนั้น
แต่ขออย่างเดียวแล้วกัน ไม่งั้นไม่ยอม

อย่าให้เล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย
ไม่อยากเล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย

อย่าให้เล่นเป็นควาย ก็ควายมันมีเขา
ไม่อยากให้ความรักสองเรา ต้องมีมือที่สาม
อยากให้เป็นอะไร ๆ ก็บอก ขอให้มีแค่เธอกับฉัน
เป็นช้าง เป็นม้า ยีราฟ ก็ยอมทั้งนั้น แต่ยอมเป็นควาย

อยากให้เป็นอะไร ๆ ก็ว่ามา แค่ให้เธอบอกมาฉันยอมให้
ขอให้มีแค่เธอกับฉันไม่มีใคร อยากให้เล่นเป็นอะไรก็ยอม

แต่อย่าให้เล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย
ไม่อยากเล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย เลย

อย่าให้เล่นเป็นควาย ก็ควายมันมีเขา
ไม่อยากให้ความรักสองเรา ต้องมีมือที่สาม
อยากให้เป็นอะไร ๆ ก็บอก ขอให้มีแค่เธอกับฉัน
เป็นช้าง เป็นม้า ยีราฟ ก็ยอมทั้งนั้น แต่ยอมเป็นควาย

อยากให้เป็นอะไร ๆ ก็ว่ามา แค่ให้เธอบอกมาฉันยอมให้
ขอให้มีแค่เธอกับฉันไม่มีใคร อยากให้เล่นเป็นอะไรก็ยอม

แต่อย่าให้เล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย
ไม่อยากเล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย

แต่อย่าให้เล่นเป็นควาย อย่าให้เล่นเป็นควาย
ให้เป็นอะไรก็ได้ แต่อย่าให้เล่นเป็นควาย เลย