เลือน

เลือน

ฟังเพลง เลือน

เนื้อเพลง เลือน

ก็เพราะเธอลืม
แต่ฉันยังจำ
อยากขอโอกาสอีกครั้ง
ที่เธอจะมีฉันในหัวใจ

ที่สร้างกันมา
ไม่เหลืออะไร
คงเหลืออดีตเท่านั้น
ที่มีให้มองย้อนไป

อยากใช้เวลา
กอดเธอให้นาน
แม้ว่าเธอจะไม่รู้สึก
อะไรก็ตาม

คงถึงเวลา
ปล่อยเธอให้ไป
แม้ว่าฉันจะรักเธอ
ที่สุดในหัวใจ

ค่อยค่อยเลือนหายไป
เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไป
อย่างทรมาน

ไม่มีทางที่เธอ
จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ไม่เหลือแรงยื้อเธอไว้
และอยากจะหนี
ความจริงนี้ไปให้ไกล

เคยรักกันมากแค่ไหน
เคยอยู่กับฉันทุกทุกนาที
แต่ต่อจากนี้มันคงจบ
เธอนั้นทิ้งฉันไว้

ค่อยค่อยเลือนหายไป
เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไป
อย่างทรมาน

ไม่มีทางที่เธอ
จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ค่อยค่อยเลือนหายไป
เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไป
อย่างทรมาน

ไม่มีทางที่เธอ
จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ก็เพราะเธอลืม
แต่ฉันยังจำ
อยากใช้เวลากอดเธอ