เลิฟไซเอนซ์ (Love Sci.)

เลิฟไซเอนซ์ (Love Sci.)

เนื้อเพลง เลิฟไซเอนซ์ (Love Sci.)

แรงไหน วิ่งในใจฉัน
สั่นสะท้านยามกระทบ เมื่อพบเธอ
เคมี ที่มันตรงกัน ยิ่งออกฤทธิ์ให้ฉันได้แต่เพ้อละเมอ

ร่างกาย เริ่มควบคุมไม่ไหวและลมฉุดแรง
หัวใจ กำลังโดนรอยยิ้มของเธอทิ่มแทง
ไร้เรี่ยวแรงต้านทาน

จะมีหนทางใด อยากสื่อใจถึงเธอ
ที่เคยเรียน ไม่เคยเจอ จะมีใครอธิบาย
ถ้าเธอมีน้ำใจ ช่วยมาสอนที

ขับดัน กี่แรง G ก็ไม่พ้น ไม่อาจหนีวงโคจร
มีแรงดึงดูดฉัน ที่มันสัมพันธ์กับสารสื่อรักที่ออกฤทธิ์ในใจ

ร่างกาย เริ่มควบคุมไม่ไหวและลมฉุดแรง
หัวใจ กำลังโดนรอยยิ้มของเธอทิ่มแทง
ไร้เรี่ยวแรงต้านทาน

จะมีหนทางใด อยากสื่อใจถึงเธอ
ที่เคยเรียน ไม่เคยเจอ จะมีใครอธิบาย
ก็รักเธอแล้วไง ช่วยเปิดใจให้ที

จะมีหนทางใด อยากสื่อใจถึงเธอ
ที่เคยเรียน ไม่เคยเจอ จะมีใครอธิบาย

จะมีหนทางใด อยากสื่อใจถึงเธอ
ที่เคยเรียน ไม่เคยเจอ จะมีใครอธิบาย
ถ้าเธอมีน้ำใจ ช่วยมาสอนที
ก็รักเธอแล้วไง ช่วยเปิดใจให้ที