เลิกกันด้วยดี

เลิกกันด้วยดี

เนื้อเพลง เลิกกันด้วยดี

INTRO……………
..มันเป็นวันที่ฉันและเธอ
ไม่เหลืออะไรที่คาใจ
มันเป็นวันที่เธอเลือกไป
ไม่เหลืออะไรให้จดจำ
ก็ดีแล้วที่เธอ
เลือกทางที่เธอต้องการ
ส่วนตัวฉันให้เป็นทางผ่าน
อย่าจำให้มันเสียใจ
เลิกลากันแล้ว ให้แล้วไปแล้ว
อภัยให้เธอแล้วกัน
ปิดฉากลงแล้ว ก็แล้วไปซะ
ให้อภัยซึ่งกันและกัน
ไม่เพียงแค่ฉัน ไม่พร้อม
ฉันว่าเธอก็คงเหมือนกัน
เลิกกันดีแล้ว วันนี้
ขอให้เธอเจอแต่วันที่ดี
ส่วนตอนนี้เลิกกันด้วยดีแล้วกัน
SOLO…………….
..ทนกันไปฝืนกันไปอย่างนี้
ไม่เห็นอะไรจะดี
คงต้องลากันไปสักที
เพื่อชีวิตที่ดีต่อเรา
ถูกต้องแล้วที่เธอ
เลือกทางที่เธอต้องการ
ส่วนตัวฉันให้เป็นทางผ่าน
อย่าจำให้มันเสียใจ
เลิกลากันแล้ว ให้แล้วไปแล้ว
อภัยให้เธอแล้วกัน
ปิดฉากลงแล้ว ก็แล้วไปซะ
ให้อภัยซึ่งกันและกัน
ไม่เพียงแค่ฉัน ไม่พร้อม
ฉันว่าเธอก็คงเหมือนกัน

เลิกกันดีแล้ว วันนี้
ให้เธอเจอแต่วันที่ดี
เลิกลากันแล้ว ให้แล้วไปแล้ว
อภัยให้เธอแล้วกัน
ปิดฉากลงแล้ว ก็แล้วไปซะ
ให้อภัยซึ่งกันและกัน
ไม่เพียงแค่ฉัน ไม่พร้อม
ฉันว่าเธอก็คงเหมือนกัน
เลิกกันดีแล้ว วันนี้
ขอให้เธอเจอแต่วันที่ดี
สำหรับตอนนี้เลิกกันให้ดีแล้วกัน
สำหรับตอนนี้เลิกกันให้ดีแล้วกัน