เรื่องโกหก

เรื่องโกหก

เนื้อเพลง เรื่องโกหก

นับ 3 จังหวะ..1 2 3 สิ่งที่เธอ
เข้าใจ สิ่งที่เธอได้ฟัง
เรื่องราวของฉัน ที่เธอมี
เรื่องราวหลายอย่าง
ที่เธอคิดว่าดี
มันไม่จริง อย่างที่เข้าใจ
สิ่งที่ฉันได้ทำ
ที่ผ่านมามันร้ายแรง
รุนแรง เกินฉันจะอธิบาย
เรื่องจริงหลายอย่าง
ที่บอกใครไม่ได้
เพราะความจริง มันโหดร้าย
มันจำเป็น ที่ต้องโกหก
มันจำเป็น ที่ต้องยอมหลอก
มันไม่มี ทางให้เดินออก
นอกจากทางนี้
ก็เพราะฉันรักเธอ รักจนหมดใจ
ไม่อยากจะเสียเธอไป
หากเธอรู้ว่าฉัน เคยเป็นอย่างไร
สักวันคงเสียเธอไป
เพราะความจริง
ดนตรี 8 ห้อง..7…
8… สิ่งที่ฉันได้ทำ
ที่ผ่านมามันร้ายแรง
รุนแรง เกินฉันจะอธิบาย
เรื่องจริงหลายอย่าง
ที่บอกใครไม่ได้
เพราะความจริง มันโหดร้าย
มันจำเป็น ที่ต้องโกหก
มันจำเป็น ที่ต้องยอมหลอก
มันไม่มี ทางให้เดินออก
นอกจากทางนี้
ก็เพราะฉันรักเธอ รักจนหมดใจ
ไม่อยากจะเสียเธอไป
หากเธอรู้ว่าฉัน เคยเป็นอย่างไร
สักวันคงเสียเธอไป
เพราะความจริง
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8.. ก็เพราะฉันรักเธอ
รักจนหมดใจ
ไม่อยากจะเสียเธอไป
หากเธอรู้ว่าฉัน เคยเป็นอย่างไร
สักวันคงเสียเธอไป
ก็เพราะฉันรักเธอ รักจนหมดใจ
ไม่อยากจะเสียเธอไป
หากเธอรู้ว่าฉัน เคยเป็นอย่างไร
สักวันคงเสียเธอไป
เพราะความจริง