เรื่องยาก

เรื่องยาก

เนื้อเพลง เรื่องยาก

…มันเป็นเรื่องยาก จริงๆ
อาจจะฟัง ดู ไม่ดี
บางหลืบ บางมุม ที่ใจ ฉันมี
เธอพร้อม จะฟัง ใช่ไหม
จำวันนั้นได้ ไหมเธอ
ที่เธอเคย ไกล ฉันไป
เรื่องบางอย่าง ได้เกิด
ขึ้น ไม่ตั้ง ใจ
มันเริ่ม แค่เพียง ไม่นาน
เมื่อวัน เวลา
ที่เธอ ไม่อยู่
ชีวิตก็มีแต่ความ ว่างเปล่า
เมื่อใคร คนนึง
ช่วยมา บรรเทา
แหละเขาก็ทำให้ฉัน หวั่นไหว
มันเป็นเรื่องยาก จริงๆ
ถ้าเธอทำ ใจ ไม่ได้
เพราะฉันผิด ที่ยอม
ให้ใจ เขาไป
ทั้งๆ ที่ยัง รักเธอ
..อยากให้จ้องฉัน นานๆ
อยากให้เธอ มอง เข้ามา
แล้วอ่าน ความหมาย
ข้างใน สายตา
ว่าฉัน เสียใจ เหลือเกิน
ถ้าเธอ เดินไป หัวใจ ก็เจ็บ
ก็คงจะทนไม่ไหว เช่นกัน
จะเลิก รักเขา หัวใจ ก็สั่น
ไม่รู้ว่าฉันจะทำ ได้ไหม
มันเป็นเรื่องยาก จริงๆ
บอกใครๆ คง ไม่ได้
เพราะฉันผิด ที่ยอม
ให้ใจ เขาไป
ทั้งๆ ที่ยัง รักเธอ
….ถ้าเธอ เดินไป
หัวใจ ก็เจ็บ
ก็คงจะทนไม่ไหว เช่นกัน
จะเลิก รักเขา หัวใจ ก็สั่น
ไม่รู้ว่าฉันจะทำ ได้ไหม
มันเป็นเรื่องยาก จริงๆ
บอกใครๆ คง ไม่ได้
เพราะฉันผิด ที่ยอม
ให้ใจ เขาไป
ทั้งๆ ที่ยัง รักเธอ