เรื่องดีดี

เนื้อเพลง เรื่องดีดี

ได้แต่ยิ้มทุกครั้งเมื่อมองดูความรักเราที่มี
ก็มีแต่ความทรงจำที่มันดีดีเข้ามาอยู่เสมอ
หลับทุกครั้งก็ยังฝันดี เพราะเรามีกันและกัน
กับความรักมากมายที่เราทั้งสองให้กัน (ทั้งสองให้กัน)
รักเรามีแต่เรื่องดีดี (เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำให้เราจดจำ และจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน (นี้ทุกวัน)
แม้เวลายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไป (ฮู่ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืนเป็นวันเปลี่ยนจากเดือนเป็นปี
แต่ฉันนั้นยังมั่นใจ (ฉันนั้นยังมั่นใจ)
โลกจะหมุนยังไง แต่ใจของเรายังรักกัน
แหละในรักครั้งนี้รู้ดีว่ามันมั่นคงเพียงใด
ต่างมีความจริงใจไม่มีอะไรที่ทำให้เปลี่ยนไป (ฮ่าฮาฮ้า)
อบอุ่นใจในวันใกล้กัน คิดถึงกันในวันที่ไกล
กับความรักมากมายที่เราทั้งสองให้กัน (ทั้งสองให้กัน)
รักเรามีแต่เรื่องดีดี (เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำให้เราจดจำ และจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน (นี้ทุกวัน)
แม้เวลายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไป (ฮู่ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืนเป็นวัน เปลี่ยนจากเดือนเป็นปี
แต่ฉันนั้นยังมั่นใจ (ฉันนั้นยังมั่นใจ)
โลกจะหมุนยังไงแต่ใจของเรายังรักกัน (ยังรักกัน)
จะไม่หยุดและยั้งเหมือนโลกไม่เคยจะหยุดเลย
ยิ่งนับวัน (ยิ่งนับวัน) ก็ยิ่งรักเพียงเธอตลอดไป (จะมีเธอตลอดไป)
ฮื้อ รักเรามีแต่เรื่องดีดี (เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำให้เราจดจำ และจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน (นี้ทุกวัน)
แม้เวลายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไป (ฮู่ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืนเป็นวัน เปลี่ยนจากเดือนเป็นปี
แต่ฉันนั้นยังมั่นใจ ฮู้ฮูฮู่
โลกจะหมุนยังไงแต่ใจของเรายังรักกัน