เรื่องดีดี

เรื่องดีดี

เนื้อเพลง เรื่องดีดี

…ได้แต่ยิ้ม ทุกครั้ง
เมื่อมอง ดูความ รัก เรา
ที่มี
ก็มีแต่ความ ทรงจำ
ที่มัน ดีดี
เข้ามา อยู่เสมอ
หลับทุกครั้ง ก็ยังฝัน ดี
เพราะเรา มีกัน และกัน
กับความรักมาก มาย
ที่เรา ทั้งสอง ให้กัน
(ทั้งสอง ให้กัน)
รักเรามีแต่เรื่อง ดีดี
(เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำ ให้เรา จดจำ
และจะเป็นอย่างนี้ ทุกวัน
(นี้ ทุกวัน)
แม้เวลายังคง หมุนเวียน
เปลี่ยนไป (ฮู่ ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืน เป็นวัน
เปลี่ยนจากเดือน เป็นปี
แต่ฉัน นั้น ยังมั่น ใจ
(ฉัน นั้น ยังมั่น ใจ)
โลกจะหมุน ยังไง
แต่ใจ ของเรา ยังรักกัน
แหละในรัก ครั้งนี้
รู้ดี ว่ามัน มั่น คง
เพียงใด
ต่างมีความ จริงใจ
ไม่มี อะไร ที่ทำ
ให้เปลี่ยนไป (ฮ่า ฮาฮ้า)
อบอุ่นใจ ในวันใกล้ กัน
คิดถึงกัน ในวัน ที่ไกล
กับความรักมาก มาย
ที่เรา ทั้งสอง ให้กัน
(ทั้งสอง ให้กัน)
รักเรามีแต่เรื่อง ดีดี
(เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำ ให้เรา จดจำ
และจะเป็นอย่างนี้ ทุกวัน
(นี้ ทุกวัน)
แม้เวลายังคง หมุนเวียน
เปลี่ยนไป (ฮู่ ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืน เป็นวัน
เปลี่ยนจากเดือน เป็นปี
แต่ฉัน นั้น ยังมั่น ใจ
(ฉัน นั้น ยังมั่น ใจ)
โลกจะหมุน ยังไง
แต่ใจ ของเรา ยังรักกัน
(ยังรักกัน)
จะไม่หยุด และยั้ง
เหมือนโลก ไม่เคย จะหยุดเลย
ยิ่งนับวัน (ยิ่งนับวัน)
ก็ยิ่งรัก เพียงเธอ ตลอดไป
(จะมีเธอ ตลอดไป) ฮื้อ
รักเรามีแต่เรื่อง ดีดี
(เรื่องดีดี)
ทุกนาทียังทำ ให้เรา จดจำ
และจะเป็นอย่างนี้ ทุกวัน
(นี้ ทุกวัน)
แม้เวลายังคง หมุนเวียน
เปลี่ยนไป (ฮู่ ฮูฮู้)
เปลี่ยนจากคืน เป็นวัน
เปลี่ยนจากเดือน เป็นปี
แต่ฉัน นั้น ยังมั่น ใจ
ฮู้ ฮู ฮู่
โลกจะหมุน ยังไง
แต่ใจ ของเรา ยังรักกัน