เรื่องจริงผ่านเธอ

เรื่องจริงผ่านเธอ

เนื้อเพลง เรื่องจริงผ่านเธอ

ดนตรี..4..Bars
2…3…4…
..สิบเก้าปีผ่าน
ยังอยู่ในม่านประเพณี
พอหยางยี่สิบไม่ครบดี
ศีลธรรมอันดี
จึงถูกทำลาย
ก็เพราะความรัก
ซึ่งทำให้เธอยากหักห้ามใจ
ปล่อยร่างกายให้เป็นไป
ตามครรห์ลองของธรรมชาติ
..ความรักเธอนั้น
ไม่เคยปั่นใจให้ใคร
พรหมจารีที่เสียไป
ก็ยังมั่นใจ
เขาเพียงผู้เดียว
ใครห้ามใครเตือน
เธอบอกว่าเธอไม่เกี่ยว
มีเขาเพียงผู้เดียว
ที่เธอทั้งรักทั้งหลงจริงใจ
..แต่เขาไม่รู้
ว่าเธอเชิดชูเขาเหนือสิ่งใด
ให้ทั้งกายทั้งใจ
ไม่เคยแบ่งไปให้ใครชิดใกล้
แต่เขาคนนั้น
ยังคงล่าฟันสาวสวยเรื่อยไป
หากเธอรู้คงตรอมใจ
สิ่งที่เสียไปคงดูไร้ค่า
..แล้วถึงวันนี้
มาถึงวันที่รถไฟชนกัน
เป็นภาพความจริง
หาใช่ความฝัน
คู่ควงเขานั้นสวยเซ็กสดใส
มันถึงวันแล้ว
ที่เธอและเขา
ต้องแยกกันไป
เหลือทั้งเพียง
คราบคาวความใคร่
ที่ยังฝังใจเธอตลอดมา
ดนตรี..8..Bars
6…7…8…
..แต่เขาไม่รู้
ว่าเธอเชิดชูเขาเหนือสิ่งใด
ให้ทั้งกายทั้งใจ
ไม่เคยแบ่งไปให้ใครชิดใกล้
แต่เขาคนนั้น
ยังคงล่าฟันสาวสวยเรื่อยไป
หากเธอรู้คงตรอมใจ
สิ่งที่เสียไปคงดูไร้ค่า
..เป็นอุทาหรณ์
เตือนสาวน้อยวัยสดใส
ของติดตัวจะให้ใคร
ก็ลองชั่งใจให้ดีเสียก่อน
ให้วันเวลา
เป็นตัวช่วยวัดใจ
พ่อแม่ยังคอย
เธอกลับไป
แขวนใบปริญญา
ติดฝาข้างบ้าน