เย็น เย็น

เนื้อเพลง เย็น เย็น

ดนตรี..4…..
.3.4.เย็น เย็น
.แดดลมร่มเย็น ใจ
.ตะวันเคลื่อนไปไกล
.เมื่อใกล้จะสนธยา
.ฮัม…เย็น เย็น
.เมฆงาม เมื่อยามเย็น
.ยิ่งมอง ยิ่งกลาย เป็น
.ภาพลอย เลื่อนมา
.ถ้าได้พนอ คลอจู๋จี๋
.ช่วยชวน ชี้ให้ เพลินตา
.น่าเสียดาย อยู่คนเดียว
.ช่างแลเหลียวเปลี่ยว วิญญา…
.ฮัม..เย็น เย็น
.ตะวันลับเหลี่ยม เมฆา
.ระรื่น กลิ่นมาลา
.ล่องลอย มากับลม
.ฮัม…เย็น เย็น
.ตะวันใกล้ รอน รอน
.ยิ่งคิด จิตอาวรณ์
.เฝ้าถอน ใจระทม

.ฮัม…เย็น เย็น
.เหม่อมอง จ้องใจลอย
.โอ้รัก ของเราก็เลย พลอย
.เลื่อนลอย เช่นลม
.โอ้ว่าความรักมัก เหลวไหล
.ถ้าใครหลงต้อง ตรอม ตรม
.อนิจจาอ่อน อาลัย
.ยิ่งคิดแล้วให้ ระทม…
.ฮัม..เย็น เย็น
.อยู่เดียวเปลี่ยว อารมณ์
.ได้ชมแต่ความ งาม
.เมื่อยามเย็น……