เมื่อเธอจากฉันไป

เมื่อเธอจากฉันไป

ฟังเพลง เมื่อเธอจากฉันไป

เนื้อเพลง เมื่อเธอจากฉันไป

เมื่อเธอจากฉันไป
ฉันมองใบไม้ที่ปลิวร่วงไป
แทบจะทุกใบ ไร้ทิศไร้ทาง
ดั่งใจฉัน เหงาไปทุกอย่าง
มีหนทางใดบ้าง ทอดไปถึงเธอ..
คง ได้ยินหัวใจไหวไหว
ปีกจะบินไป หาเธอ
คงมีวันพบเจอ
ถึงแม้สุดไกล จะไปหาเธอ…จนได้

เมื่อเธอจากฉันไป
ฉันเองเข้าใจ เธอมีสิทธิ์ไป
ห้ามเธอมิได้ ขอให้โชคดี
อยู่ตรงนี้ ฉันมีเธอ ใกล้
ในหัวใจ ตรงที่สุดจะงดงาม
เธอคือ ลมหายใจ
รักและห่วงใย อาลัยคล้อยตาม
มีสิทธิ์เพียงถามความ ทุกข์และสุขใจ
ในความหวังดี มีให้
จึงรักเธอ…. ฝังใจ
ปิดเปลือกตาคราใด ภาพรักซับซ้อน
เลือนพร่าพา ไหวหวั่น
ยิ่งนานเท่าไหร่ ใจยิ่งหาย

เมื่อเธอจากฉันไป
ฉันเองเข้าใจ เธอมีสิทธิ์ไป
ห้ามเธอมิได้ ขอให้โชคดี
อยู่ตรงนี้… ฉันมีเธอ ใกล้
ในหัวใจ ตรงที่สุดจะงดงาม
เธอคือ ลมหายใจ
รักและห่วงใย อาลัยคล้อยตาม
มีสิทธิ์เพียงถามความ ทุกข์และสุข ใจ
ในความหวังดี มีให้
จึงรักเธอ ฝังใจ.
ปิดเปลือกตาคราใด ภาพรักซับซ้อน
เลือนพร่า พาไหวหวั่น
ยิ่งนานเท่าไหร่ ใจยิ่งหาย