เมื่ออยู่ในท้อง

เมื่ออยู่ในท้อง

เนื้อเพลง เมื่ออยู่ในท้อง

……..
4…3…2
เมื่ออยู่ในท้อง ของแม่เรา
แม่ทุกข์ แม่เศร้า
แม่เฝ้าระวัง เหลือหลาย
เผ็ดหวาน มันเปรี้ยว
แม่เคี้ยวแล้วยัง ต้องคลาย
กลัวเผ็ด จะไปทำลาย
ทำร้าย สายเลือดในครรภ์
เติบโตมาแล้ว โถแก้วใจ
เลือดลิ้นยุงใต่
แม่ปัด แม่ไกว แม่กัน
อาบน้ำ ป้อนข้าว
ค่ำเช้า ด้วยความ ผูกพัน
แม่เฝ้าเต็มคืน เต็มวัน
บุญคุณนั้น แม่ไม่ทวง
ย่างสู่ ไวเรียน
แม่เพียร หาเงิน ส่งให้
บางครั้ง นั้นเงินที่ได้
จากเหงื่อไคลและน้ำตาร่วง
ผิดถูกชั่วดี
แม่ชี้ให้รู้ทั้งปวง
โตแล้ว แม่ยังต้องห่วง
เฝ้าหวงห่วงเท่าชีวี
นี้คือรักแท้ ของแม่เรา
จะหาใดเล่า
เทียบเท่าพระคุณแม่นี้
ครอบฟ้า ลาจบ
บวกลบหาค่ากี่ที
มาเปรียบพระคุณแม่มี
ครอบฟ้านี้ แม่มีมากกว่า
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ย่างสู่ ไวเรียน
แม่เพียร หาเงิน ส่งให้
บางครั้ง นั้นเงินที่ได้
จากเหงื่อไคลและน้ำตาร่วง
ผิดถูกชั่วดี
แม่ชี้ให้รู้ทั้งปวง
โตแล้ว แม่ยังต้องห่วง
เฝ้าหวงห่วงเท่าชีวี
นี้คือรักแท้ ของแม่เรา
จะหาใดเล่า
เทียบเท่าพระคุณแม่นี้
ครอบฟ้า ลาจบ
บวกลบหาค่ากี่ที
มาเปรียบพระคุณแม่มี
ครอบฟ้านี้ แม่มีมากกว่า