เมื่อมาอย่ากลัว

เมื่อมาอย่ากลัว

เนื้อเพลง เมื่อมาอย่ากลัว

…ดนตรี.6.Bars…4…5…
6…เมื่อมาอย่ากลัว
.เมื่อกลัวอย่ามา.มาแล้วอย่าช้า
.เชิญท่านหาความรื่นรมย์
.โลดตามเสียงเพลง
.เปล่งตามสังคม.ดื่มให้พอสม
.ภิรมย์เริงสุขสุขดั่งหมาย
.ลืมเสียชั่วคราว
.สมัครเป็นโสด.เสียชั่วคืน
.ชีวิตจะหวานชื่น.ตื่นอยู่มิรู้หน่าย
.เก่าจงเก็บไว้.ใหม่ซิเฉิดฉาย
.ต้องเอาไว้ลาย
.ไว้ลายชาติชาย.ให้เปรมปรีด์
..เมื่อมาอย่ากลัว.เมื่อกลัวอย่ามา
.มาแล้วอย่าช้า
.เชิญท่านหาความรื่นรมย์
.โลดตามเสียงเพลง
.เปล่งตามสังคม.ดื่มให้พอสม
.ภิรมย์เริงสุขสุขดั่งหมาย
.ลืมเสียชั่วคราว
.สมัครเป็นโสดเสียชั่วคืน
.ชีวิตจะหวานชื่น
.ตื่นอยู่มิรู้หน่าย
.เก่าจงเก็บไว้.ใหม่ซิเฉิดฉาย
.ต้องเอาไว้ลาย
.ไว้ลายชาติชายให้เปรมปรีด์
…ดนตรี.44.Bars42..43..
44..เมื่อมาอย่ากลัว
.เมื่อกลัวอย่ามา.มาแล้วอย่าช้า
.เชิญท่านหาความรื่นรมย์
.โลดตามเสียงเพลง
.เปล่งตามสังคม.ดื่มให้พอสม
.ภิรมย์เริงสุขสุขดั่งหมาย
.ลืมเสียชั่วคราว
.สมัครเป็นโสดเสียชั่วคืน
.ชีวิตจะหวานชื่น
.ตื่นอยู่มิรู้หน่าย
.เก่าจงเก็บไว้.ใหม่ซิเฉิดฉาย
.ต้องเอาไว้ลาย
.ไว้ลายชาติชายให้เปรมปรีด์

.เมื่อมาอย่ากลัว
.เมื่อกลัวอย่ามา.มาแล้วอย่าช้า
.เชิญท่านหาความรื่นรมย์
.โลดตามเสียงเพลง
.เปล่งตามสังคม ดื่มให้พอสม
.ภิรมย์เริงสุขสุขดั่งหมาย
.ลืมเสียชั่วคราว
.สมัครเป็นโสดเสียชั่วคืน
.ชีวิตจะหวานชื่น
.ตื่นอยู่มิรู้หน่าย
.เก่าจงเก็บไว้ ใหม่ซิเฉิดฉาย
.ต้องเอาไว้ลาย
.ไว้ลายชาติชายให้เปรมปรีด์