เมียงู

เมียงู

เนื้อเพลง เมียงู

บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู
บาทเดียวดูเพลิน
อะไรไม่เกินเมียงู
จับได้คลำได้
แต่อย่าเอาไม้แหย่รู