เพ้อรัก

เนื้อเพลง เพ้อรัก

ดนตรี..6………
5..6..ทน จำใจต้องทน
.จนใจไร้คู่…
.รู้.ฉันเองก็รู้ เธอคู่รักใคร
.ฉัน.ยังคงผูกพัน ขวัญดวงใจ
.เพ้อถึงกับนอน คว้าขวักไขว่
.สุดปองหมองไหม้ รำพัน..
.หมาย.ดวงใจสุดหมาย
.ไม่คลายรักเศร้า..
.เหงา.คนเดียวสุดเหงา
.เศร้าอยู่ทุกวัน..
.เพ้อ.เพ้อถึงแต่เธอเพ้อรำพัน
.รักเธอข้างเดียว คิดป่วนปั่น
.ไม่คลายรักมั่น อาลัย..
*แสนห่วง..
.กลัวเขาหลอกลวง เธอทิ้งไป.
.ส่วนฉัน มุ่งจริง ยิ่งไฉน
.จะปอง แนบไว้ ด้วยรักใคร่
.ไม่คลาด คลา
.ช้ำ.แม้ใจจะช้ำ ฉันจำยิ้มรื่น…
.ฝืน.ดวงใจต้องฝืน
.ขมขื่นทุกครา..
.ฉัน.ไม่ปองผู้ใดชิดอุรา
.รักเธอข้างเดียว นั้นสุขกว่า
.ด้วยเธอ เหมือนว่า คู่ใจ

*แสนห่วง…
.กลัวเขาหลอกลวง เธอทิ้งไป
.ส่วนฉัน มุ่งจริง ยิ่งไฉน
.จะปอง แนบไว้ ด้วยรักใคร่
.ไม่คลาด คลา
.ช้ำ.แม้ใจจะช้ำ ฉันจำยิ้มรื่น.
.ฝืน.ดวงใจต้องฝืน
.ขมขื่นทุกครา..
.ฉัน.ไม่ปองผู้ใดชิดอุรา
.รักเธอข้างเดียว นั้นสุขกว่า
.ด้วยเธอ เหมือนว่า คู่ใจ….