เพื่อเธอคนเดียว

เพื่อเธอคนเดียว

เนื้อเพลง เพื่อเธอคนเดียว

ชีวิตของคนๆหนึ่ง
ซึ่งเหมือนว่ามีอะไร มากมาย
ไม่คิดมีใครอยู่เคียง ข้างกาย
ไม่คิดทุ่มเทเพื่อใคร ทั้งนั้น
แต่มาวัน นี้ พบเธอ
เหมือนได้เจอ แสง ตะวัน
ตอบตัวเอง ได้ วันนี้
ชีวิต ของฉัน อยู่มาเพื่อใคร.
เพื่อเธอคนเดียว เท่านั้น
ผู้ชายคนนี้ขอ ทุ่มเทไป
ไม่ว่าต้องสูญ เสีย อะไร
แต่ความรักและหัวใจ
ก็จะคงอยู่อย่างนั้น
.เพื่อเธอคนดี ของฉัน
ไม่มีใครสำคัญ เท่าเธอได้
อยากบอกให้รู้ ฉัน ภูมิใจ
ที่ได้ทำทุกอย่าง
เพื่อเธอ คนเดียว.
ชีวิตของคนๆหนึ่ง
คงไม่ต้องการอะไร มากมาย
ฉันขอแต่เธออยู่เคียง ข้างกาย
มีค่าและมีความหมาย เกินพอ
ฮืมๆๆๆ ฮืม ฮืมๆ
อืมๆๆๆๆ
ฮืมฮืมฮืมฮืม ฮืมๆ
ฮืมๆๆๆ
เพื่อเธอคนเดียว เท่านั้น
ผู้ชายคนนี้ขอ ทุ่มเทไป
ไม่ว่าต้องสูญ เสีย อะไร
แต่ความรักและหัวใจ
ก็จะคงอยู่อย่างนั้น
.เพื่อเธอคนดี ของฉัน
ไม่มีใครสำคัญ เท่าเธอได้
อยากบอกให้รู้ ฉัน ภูมิใจ
ที่ได้ทำทุกอย่าง
เพื่อเธอ คนเดียว
อยากบอกให้รู้ ฉัน ภูมิใจ
ที่ได้ทำทุกอย่าง
เพื่อเธอ คนเดียว