เพื่อน

เนื้อเพลง เพื่อน

ดนตรี 8 Bars..6..7..
8..เธอ กับฉัน
เมื่อวันวาน เป็นเช่นเพื่อน
กลับ ลางเลือน
คำว่าเพื่อนจางหายไป
เหตุ ได้ชิด เคียงไกล้
จึงได้รัก ฝังใจ ไม่ผิดใช่ไหม
เพราะรู้ใจกันตลอดเวลา
..ก่อน เคยเศร้าซึม
เงียบเหงา และขืนข่ม
เธอ มาประโลม
ปลอบโยน ให้สุขอุรา
ไม่ เคยทิ้ง ร้างลา
สุขและทุกข์ ฟันฝ่า กาลเวลา
ล่วงมาแปรเปลี่ยนไป
..เปลี่ยน ความรัก ฉันเพื่อน
กลบลบเลือน หายไป
เกิดความรัก ขึ้นใหม่
ซึ้งใจ ทดแทน
ดนตรี 9 Bars..7..8..
9..ก่อน เคยเศร้าซึม
เงียบเหงา และขืนข่ม
เธอ มาประโลม
ปลอบโยน ให้สุขอุรา
ไม่ เคยทิ้ง ร้างลา
สุขและทุกข์ ฟันฝ่า กาลเวลา
ล่วงมาแปรเปลี่ยนไป
..เปลี่ยน ความรัก ฉันเพื่อน
กลบลบเลือน หายไป
เกิดความรัก ขึ้นใหม่
ซึ้งใจ ทดแทน
..เปลี่ยน ความรัก ฉันเพื่อน
กลบลบเลือน หายไป
เกิดความรัก ขึ้นใหม่
ซึ้งใจ ทดแทน…