เพื่อน (จะกลับมา)

เพื่อน (จะกลับมา)

เนื้อเพลง เพื่อน (จะกลับมา)

นานแสนนานเท่าไร กว่าใจจะมาคุ้นเคย เรียนรู้ในความหมายของคำคำนี้
ทุกร้อนที่มีมากมาย สุขใดที่ใจฉันมี ยังมีหนึ่งคนนี้ร่วมเดินไปด้วยกัน

* มีหนึ่งคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เราจะยังมีกันตลอดไป

** ต่อให้นานแสนนานเท่าไหร่ ต่อให้ไกลแสนไกลแค่ไหน ( ให้รู้ว่าวันหนึ่ง จะกลับมา )
( จะกลับมา ) วันที่ดีเก่าเก่า กับความทรงจำของเรา ( จะกลับมา )

วันที่ใจคุ้นเคย ที่ที่เคยคุ้นตา ยังสื่อความหมายย้อนคืนวันเก่านั้น
มีเรื่องราวมากมาย หล่อหลอมเป็นความผูกพัน เก็บไว้ในใจฉันไม่เคยแปรเปลี่ยนไป

( ซ้ำ * , ** )

มีหนึ่งคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน เธอจะยังมีฉันตลอดไป

( ซ้ำ ** )