เพื่อนลุย

เพื่อนลุย

เนื้อเพลง เพื่อนลุย

อยากมีเพื่อนคิด อยากมีเพื่อนคุย
อยากมีเพื่อนลุย.ไปทุกที่
อยากมีเพื่อนใจ ที่นิสัยดีดี
ไม่มีพันธะใดใด.
เราคงมีสุข ทุกข์คงไม่มี
อาจเจอเพื่อนดี.ที่รู้ใจ
ขึ้นรถลงเรือ ไปเหนือหรือใต้
ไปไหน.ไปกัน..
หากมีเพื่อนรัก ที่เราเข้าใจ
จะใกล้หรือไกล ไปไม่หวั่น
อยากมีเพื่อนใจ ที่ไปไหนไปกัน
มีเพียง.เรานั้นสองคน
แม้มีเพื่อนกิน แม้มีเพื่อนตาย
จะไปหนใด มีเพื่อนซน
เหนื่อยยากเพียงใด
จะไม่ขอบ่น สักหน.จริงจริง
อยากมีเพื่อนคิด อยากมีเพื่อนคุย
อยากมีเพื่อนลุย.ไปทุกที่
อยากมีเพื่อนใจ ที่นิสัยดีดี
ไม่มีพันธะใดใด.
เราคงมีสุข ทุกข์คงไม่มี
อาจเจอเพื่อนดี.ที่รู้ใจ
ขึ้นรถลงเรือ ไปเหนือหรือใต้
ไปไหน.ไปกัน..
หากมีเพื่อนรัก ที่เราเข้าใจ
จะใกล้หรือไกล ไปไม่หวั่น
อยากมีเพื่อนใจ ที่ไปไหนไปกัน
มีเพียง.เรานั้นสองคน
แม้มีเพื่อนกิน แม้มีเพื่อนตาย
จะไปหนใด มีเพื่อนซน
เหนื่อยยากเพียงใด
จะไม่ขอบ่น สักหน.จริงจริง