เพื่อนกันไม่ตลอดไป

เพื่อนกันไม่ตลอดไป

เนื้อเพลง เพื่อนกันไม่ตลอดไป

..ดนตรี..
.เป็นได้เพียงเพื่อนที่ดี
ในวันนี้ทำได้แค่นั้น
ทั้งที่จริงข้างในหัวใจ
กลับคิดไปไกลมากมาย
ได้แค่บอกรักเบาๆ
กับตัวเองคนเดียวเรื่อยไป
เธอก็คง ไม่เคยได้ยิน
ความจริงที่เก็บไว้ข้างใน
.ก็ควรจะรอฉันเข้าใจ
ว่าจะรักต้องใช้เวลา
จะนานแค่ไหน ก็อดทนไว้
แค่เพียงอยากรู้ว่า
.หากว่าเราต้องเป็น เพื่อนกัน
จะต้องเป็นอย่างนั้นอีกนานเท่าไร
ถ้าเธอรักฉัน
ช่วยให้ความหวัง
สักครั้งจะได้ไหม
และความจริงในใจ ของฉัน
ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
จะมีทางไหม
ให้เป็นมากกว่าเพื่อนเธอ.
…จะดูใจฉันนานๆ
ต่อให้นานอีกนานแค่ไหน
ฉันก็รอ จะนานเท่าไร
ถ้าใจเธอมีให้กัน
ถ้าเธอไม่คิดอะไร
และไม่เคยมีใจให้ฉัน
ก็ขอให้ช่วยบอกมาสักที
เพื่อนคนนี้ไม่ว่ากัน
.ก็ควรจะรอฉันเข้าใจ
ว่าจะรักต้องใช้เวลา
จะนานแค่ไหน ก็อดทนไว้
แค่เพียงอยากรู้ว่า
.หากว่าเราต้องเป็น เพื่อนกัน
จะต้องเป็นอย่างนั้น
อีกนานเท่าไร
ถ้าเธอรักฉัน
ช่วยให้ความหวัง
สักครั้งจะได้ไหม
และความจริงในใจ ของฉัน
ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
จะมีทางไหม
ให้เป็นมากกว่าเพื่อนเธอ.
.ดนตรี..
.หากว่าเราต้องเป็น เพื่อนกัน
จะต้องเป็นอย่างนั้นอีกนานเท่าไร
ถ้าเธอรักฉัน
ช่วยให้ความหวัง
สักครั้งจะได้ไหม
และความจริงในใจ ของฉัน
ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
จะมีทางไหม
ให้เป็นมากกว่าเพื่อนเธอ.