เพียงแค่ใจเรารักกัน

เพียงแค่ใจเรารักกัน

เนื้อเพลง เพียงแค่ใจเรารักกัน

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4…เพียง อยู่ในวงแขนคุณ อบอุ่นในหัวใจ
เพียง ได้เดินเคียงข้างคุณ ดั่งมีพรมละมุน
ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภา ฟ้า ที่แสน ไกล
ที่ไม่มีใครเคยก้าวล้ำข้ามผ่านพ้น ไป
เก็บดวงดาว ที่ลอยเกลื่อนฟ้า
จับมาเรียงร้อย เป็นมาลัย คล้อง ใจ
ทอดพาดวงใจ เราไปยังนภา ฟ้า ที่แสน ไกล
ที่ไม่มีใครเคยก้าวล้ำข้ามผ่านพ้น ไป
เก็บดวงดาว ที่ลอยเกลื่อนฟ้า
จับมาเรียงร้อย เป็นมาลัย คล้อง ใจ คู่กัน
เพียง แค่ใจเรารักกัน
บดบังความสำคัญ อื่นใด
เพียง แค่ใจเราสองใจ
เข้าใจในรักจริง
แต่เรามีเพียง
งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสง จันทร์
สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อย พัน
ร่วมกันเป็น พยานแห่งรัก
ที่ไม่มี พิธีใดจัก สำคัญ
แต่เรามีเพียง
งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสง จันทร์
สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อย พัน
ร่วมกันเป็น พยานแห่งรัก
ที่ไม่มีพิธีใดจัก สำคัญ เหนือใจ
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8.แต่เรามีเพียง
งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสง จันทร์
สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อย พัน
ร่วมกันเป็น พยานแห่งรัก
ที่ไม่มี พิธีใดจัก สำคัญ
แต่เรามีเพียง
งานวิวาห์เดียวดายภายใต้แสง จันทร์
สุขสกาวดวงดาวแพรวพราวนับหมื่นร้อย พัน
ร่วมกันเป็น พยานแห่งรัก
ที่ไม่มีพิธีใดจัก สำคัญ เหนือ ใจ…