เพียงเงา

เนื้อเพลง เพียงเงา

..ดนตรี.14.Bars.12..13..
14..เงา นาง เฉิด ฉันท์
.จนสั่น หัวใจ..ชาย
.ถวิล ดิ้นตาย
.แม้เพียง เห็นเงา
.อึดอัด จริงเรา โฮย…
.เงาช่าง วิไล
.ยวนยั่ว เหลือใจ
.พาให้ต้อง ครวญฝัน
.ทรวด ทรง เจ้านั้น
.ตามเงา ช่างเร้า วิญญา
.เพียงมอง สองตา
.ก็ชักพา อารมณ์สั่น
.งกงัน เจียนฟั่นเฟือ..ไป
.ยามเงา เจ้าย้าย
.เดินส่าย เยื้องกราย..มา
.ยิ่งพิศ ยิ่งพา
.ซึ้งตา เสียวใจ
.จะบอก ยังไง โฮย..
.คงไม่ เหมือนเงา
.เจียนคลั่ง แล้วเรา
.เงา เจ้าเฝ้า ชวนเพ้อ
.อยากเชย อยากชิด
.เงานาง ไม่ร้างแรมชม
.เพียงเงา ขำคม ก็นิยม
.ชม จนเหม่อ
.ละเมอ เพียงแต่เงา..นวล
.เพียงเงา เท่านั้น
.ยังสั่น หัวใจ…ชาย
.เฝ้าเพ้อ แทบตาย
.หลงเงา เย้ายวน
.ในอก รัญจวน โฮย..

.มันป่วน เหลือทน
.พาให้ ร้อนรน
.ใจ ฉันป่น คราวนี้
.ได้ชม เจ้าแล้วลืมตาย
.ห่างหายตรมใจ
.เพียงเงา หายไป ก็ระบม
.ตรม ทรวงพี่
.เหมือนดัง ขยี้ ใจ…….