เพลงเก่าวันใหม่

เพลงเก่าวันใหม่

เนื้อเพลง เพลงเก่าวันใหม่

…ดนตรี….
ได้ฟังบทเพลง
ที่เป็นเพลงเก่า
เผลอไปใจเศร้า
มันเหงาอย่างไม่รู้ตัว
จะฟังเพลงไหน
กี่ครั้งไม่เคยจะกลัว
แต่วันนี้ใจเต้นรัว
เมื่อบังเอิญได้ยินเพลงนี้
ก็เพราะว่าเพลง
เนื้อหากินใจ
เริ่มดังใหม่ๆ
ถูกขอให้เธอทุกที
ตั้งแต่วันนั้น
จวบจนมาถึงวันนี้
เนื้อหาของเพลงยังดี
แต่วันนี้นั้นเธอเปลี่ยนไป
เพลงเก่าวันใหม่
แปล๊บใจทุกครั้ง
ได้ฮำได้ฟัง
เหมือนเธอร่วมร้องใกล้ๆ
ทั้งที่ทุกอย่าง
ใครเขาพูดกันว่าสาย
เพราะเธอไปมีคนใหม่
ในวันฉันฟังเพลงเดิม
เคยลืมเรื่องเรา
แต่ลืมไม่นาน
เสียงเพลงลอยผ่าน
กับลมดั่งคอยเพิ่มเติม
ให้ใจนั้นจำ
ความหลังประดังมาเสริม
เพลงเก่าเหมือนไม่ให้เริ่ม
ลืมรักเธอได้ในวันใหม่
..ดนตรี..Solo….
เพลงเก่าวันใหม่
แปล๊บใจทุกครั้ง
ได้ฮำได้ฟัง
เหมือนเธอร่วมร้องใกล้ๆ
ทั้งที่ทุกอย่าง
ใครเขาพูดกันว่าสาย
เพราะเธอไปมีคนใหม่
ในวันฉันฟังเพลงเดิม

เคยลืมเรื่องเรา
แต่ลืมไม่นาน
เสียงเพลงลอยผ่าน
กับลมดั่งคอยเพิ่มเติม
ให้ใจนั้นจำ
ความหลังประดังมาเสริม
เพลงเก่าเหมือนไม่ให้เริ่ม
ลืมรักเธอได้ในวันใหม่
เพลงเก่าไม่ยอมให้เริ่ม
ลืมรักเธอได้ในวันใหม่