เพลงพิเศษ

เพลงพิเศษ

เนื้อเพลง เพลงพิเศษ

อยู่ในคืน ที่พิเศษ
อยู่กับคน ที่พิเศษ เช่นเธอ
ปล่อยใจไป ตามเสียงเพลง
ที่เคลื่อนไหว ไปใน หัว ใจ
แหละคืนนี้ เป็นคืน
ที่สำ คัญ
อยากให้เวลา ของ เรา
ผ่านไป ช้า ช้า
เพื่อมี เว ลา
จะทำให้เธอนั้น เข้าใจ
..จับ มือเธอไว้
อบอุ่น แนบ กาย
จูบลง เบาเบา ที่มือ ของเธอ
อยาก ให้ คืนที่พิเศษ
กับคน ที่พิเศษ เช่น เธอ
อยู่ในคืน ที่พิเศษ
อยู่กับคน ที่พิเศษ เช่นเธอ
ปล่อยใจไป ตามเสียงเพลง
ที่เคลื่อนไหว ไปใน หัว ใจ
แหละคืนนี้ เป็นคืน
ที่สำ คัญ
อยากให้เวลา ของ เรา
ผ่านไป ช้า ช้า
เพื่อมี เว ลา
จะทำให้เธอนั้น เข้าใจ
..แหละใน คืนนี้
ผู้คน มาก มาย
ร่วมเติม สีสัน
แหละเป็น พยาน
อยู่ ใน คืนที่พิเศษ
กับคน ที่พิเศษ เช่น เธอ
..จับ มือเธอไว้
อบอุ่น แนบ กาย
จูบลง เบาเบา ที่มือ ของเธอ
อยาก ให้ คืนที่พิเศษ
กับคน ที่พิเศษ เช่น เธอ
..แหละใน คืนนี้
ผู้คน มาก มาย
ร่วมเติม สีสัน
แหละเป็น พยาน
อยาก เก็บ คนที่พิเศษ
อยู่ในคืน ที่พิเศษ
ไว้ให้ นาน
…(น๊า นา น๊า นา
น๊า นา น่า น๊า นา)
…(น๊า นา น๊า นา
น๊า นา น่า น๊า นา)