เพลงพาสุข

เพลงพาสุข

เนื้อเพลง เพลงพาสุข

..ดนตรี.8.Bars..6..7..
8..ฟังซิฟัง.ฟังนั่นเพลงอะไร
(เพลงอะไร)
.ฟังเคลิ้มไป ในเมื่อยามลีลา
(ยามลีลา)
.เพลงนี้เป็นดังสื่อพา
.หญิงชายที่ได้มา
.ทุกคนสนุกบันเทิงใจ
(บันเทิงใจ)
..เพลินแสนเพลิน
.ดังอยู่บนวิมาน
(บนวิมาน)
.เริงสำราญ บานชื่นในฤทัย
(ในฤทัย)
.ยามพักงาน ควรหย่อนใจ
.ทิ้งความเศร้าโศรกไป
.พักใจกายด้วย ช่า ช่า ช่า
(ช่า ช่า ช่า)
..เพลิดเพลินใจ.ครั้นเครง
.พวกเราร้องเพลง เฮ ฮา
.ได้ยิน เพลงนี้พา สุขใจ
.หาใดมาปาน
..เชิญซิเชิญ
.เชิญเพลิดเพลินกันไป
(เพลินกันไป)
.เราพร้อมใจ
.ทำให้ใจสำราญ
(ใจสำราญ)
.ชีวิตเราจะอยู่นาน
.เพราะเราได้เบิกบาน
.สำราญกันด้วย ช่า ช่า ช่า
…ฟังซิฟัง.ฟังนั่นเพลงอะไร
(เพลงอะไร)
.ฟังเคลิ้มไป ในเมื่อยามลีลา
(ยามลีลา)
.เพลงนี้เป็นดังสื่อพา
.หญิงชายที่ได้มา
.ทุกคนสนุกบันเทิงใจ
(บันเทิงใจ)
..เพลินแสนเพลิน
.ดังอยู่บนวิมาน
(บนวิมาน)
.เริงสำราญ บานชื่นในฤทัย
(ในฤทัย)
.ยามพักงาน ควรหย่อนใจ
.ทิ้งความเศร้าโศรกไป
.พักใจกายด้วย ช่า ช่า ช่า
(ช่า ช่า ช่า)
..เพลิดเพลินใจ.ครั้นเครง
.พวกเราร้องเพลง เฮ ฮา
.ได้ยิน เพลงนี้พา สุขใจ
.หาใดมาปาน
..เชิญซิเชิญ
.เชิญเพลิดเพลินกันไป
(เพลินกันไป)
.เราพร้อมใจ
.ทำให้ใจสำราญ
(ใจสำราญ)
.ชีวิตเราจะอยู่นาน
.เพราะเราได้เบิกบาน
.สำราญกันด้วย ช่า ช่า ช่า
..ดนตรี.12.Bars.10..11..
12.ฟังซิฟัง.ฟังนั่นเพลงอะไร
(เพลงอะไร)
.ฟังเคลิ้มไป ในเมื่อยามลีลา
(ยามลีลา)
.เพลงนี้เป็นดังสื่อพา
.หญิงชายที่ได้มา
.ทุกคนสนุกบันเทิงใจ
(บันเทิงใจ)
..เพลินแสนเพลิน
.ดังอยู่บนวิมาน
(บนวิมาน)
.เริงสำราญ บานชื่นในฤทัย
(ในฤทัย)
.ยามพักงาน ควรหย่อนใจ
.ทิ้งความเศร้าโศรกไป
.พักใจกายด้วย ช่า ช่า ช่า
(ช่า ช่า ช่า)

..เพลิดเพลินใจ.ครั้นเครง
.พวกเราร้องเพลง เฮ ฮา
.ได้ ยินเพลงนี้ พา สุขใจ
.หาใดมาปาน
..เชิญซิเชิญ
.เชิญเพลิดเพลินกันไป
(เพลินกันไป)
.เราพร้อมใจ
.ทำให้ใจสำราญ
(ใจสำราญ)
.ชีวิตเราจะอยู่นาน
.เพราะเราได้เบิกบาน
.สำราญกันด้วย ช่า ช่า ช่า