เพลงบอกรัก

เพลงบอกรัก

เนื้อเพลง เพลงบอกรัก

อยากจะบอก รักเธอ เออ
แต่ก็หนักเหลือใจ
อยากจะบอก รักไป เออ
แต่ก็ไม่กล้าบอกเอง
จึงฝากเพลงนี้
ให้เธอ ได้ฟัง
มาแทนเสียงสั่งจากใจ
ที่ไม่กล้าบอกไป
.ฉันรักเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าฉันรักเธอ
.คิดถึงเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าคิดถึงเธอ…นะ
เพลงนี้มอบให้เธอ
ว่ารักเธอหมดใจ
ดนตรี……
หากว่าเธอ ได้ยิน เออ
เธอก็คงรู้เลย
ให้ทำตัว เหมือนเคย เออ
อย่าไปบอกให้ใครรู้นะ
จึงฝากเพลงนี้
ให้เธอ ได้ฟัง
มาแทนเสียงสั่งจากใจ
ที่ไม่กล้าบอกไป
.ฉันรักเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าฉันรักเธอ
.คิดถึงเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าคิดถึงเธอ…นะ
เพลงนี้มอบให้เธอ
ว่ารักเธอหมดใจ
….ดนตรี….
จึงฝากเพลงนี้
ให้เธอ ได้ฟัง
มาแทนเสียงสั่งจากใจ
ที่ไม่กล้าบอกไป
.ฉันรักเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าฉันรักเธอ
.คิดถึงเธอ
อยากจะบอกกับเธอ
ว่าคิดถึงเธอ…นะ
เพลงนี้มอบให้เธอ
ว่ารักเธอหมดใจ
เพลงเนี๊ยะมอบให้เธอ
ว่ารักเธอหมดใจ