เพลงที่ไร้คำตอบ

เพลงที่ไร้คำตอบ

เนื้อเพลง เพลงที่ไร้คำตอบ

อยากบอกให้เธอได้รู้ไว้ ว่าอีกไม่นาน
คงถึงนาทีที่เธอนั้นเฝ้าคอย ถ้าเธอฝืนยังยืนและทนไหว
แตกต่างจากสิ่งที่ได้เจอ ไม่เหมือนดั่งที่วาดไว้
ถึงแม้มันจะสายยิ่งแลดูยิ่งห่างไกล ฉันไม่เคยคิดขอร้องในสิ่งใด

ตื่นมาเพื่อพบความจริงมากมาย หากตอนสุดท้ายเหลือเพียงแค่
คำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบ ไม่มีใครมีแต่เธอที่รู้
และต่อจากนี้ทุกอย่างที่มี จะมีความหมายให้จดจำ
เมื่อทุกสิ่งได้แปรเปลื่ยนไป มีแต่เธอที่เข้าใจสิ่งนั้น

(Woo ohh yeayea!! Woo ohh yeayea!! Woo ohh!!)

ฉันมีความคิดที่ทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนไป
แต่มาตอนนี้ฉันกลับเริ่มไม่แน่ใจ
ว่าสิ่งที่คิดมันเหมาะสมคู่ควรหรือไม่
แล้วมันก็ผ่านไป หรือฉันที่เปลี่ยนไป
ย้อนมองดูตัวเราเอง ทบทวนอีกทีกับวันวานที่ล่วงเลย
ว่าเรานั้นเคยเป็นใคร มันเหมือนอย่างที่คิด หรือไม่เลยซักนิด

ตื่นมาเพื่อพบความจริงมากมาย หากตอนสุดท้ายเหลือเพียงแค่
คำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบ ไม่มีใครมีแต่เธอที่รู้
และต่อจากนี้ทุกอย่างที่มี จะมีความหมายให้จดจำ
เมื่อทุกสิ่งได้แปรเปลื่ยนไป มีแต่เธอที่เข้าใจสิ่งนั้น

เราเดินมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไป แม้อีกกี่ครั้ง ไม่คิดเริ่มใหม่
ไม่เคยอยู่ในความคิด เพราะฉันยินดีในทุกวันที่มี
ขึ้นอยู่กับเธอจะเลือกมองมันแบบไหน
แล้วที่ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป แค่อยากให้เธอรู้ไว้

ตื่นมาเพื่อพบความจริงมากมาย หากตอนสุดท้ายเหลือเพียงแค่
คำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบ ไม่มีใครมีแต่เธอที่รู้
และต่อจากนี้ทุกอย่างที่มี จะมีความหมายให้จดจำ
เมื่อทุกสิ่งได้แปรเปลื่ยนไป มีแต่เธอที่เข้าใจสิ่งนั้น

ทุกสิ่งกำลังเปลื่ยนไป เพราะทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป
และทุกสิ่งจะต้องเปลี่ยนไป ทุกสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนไป
ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป
แค่ก้าวข้ามผ่านมันไป แค่ก้าวข้ามผ่านมันไป
ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป แค่ก้าวข้ามผ่านมันไป
ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป แค่ก้าวข้ามผ่านมันไป