เพลงของเรา (Song of Us)

เพลงของเรา (Song of Us)

เนื้อเพลง เพลงของเรา (Song of Us)

มีทำนองเพลงหนึ่ง เกิดเสียงของคนที่คิดถึง
แต่งคำรองเท่าไรก็ไปไม่ถึงจุดจบใจความสำคัญ

แล้วก็มีวันหนึ่งวันที่เธอได้เดินเข้ามา
ทำให้รู้ว่าเพลงได้เจอปลายทาง
ดั่งการเดินทางถึงจุดหมาย ฉันเข้าใจความหมาย

มีเธอเป็นดั่งคำร้อง ที่มีความหมายลึกซึ่งและคลองจอง
มีฉันเป็นดั่งท่วงทำนองและคำร้องก็มาจากเธอ
ให้ความรักของเราคือดนตรี เพลงๆนี้ก็จะมีความหมาย
อาจไม่ใช่เพลงประกอบหนังใหญ่
แต่เธอรู้ไหมเพลงนี้คือเพลงของเรา

มีเรื่องราวร้อยพันแต่ทำไมต้องเป็นเรื่องเราเท่านั้น
อาจเป็นเหมือนนิยายจากใครบนฟ้า
ให้ฉันได้พบกันเธอ ให้เราได้รักกัน

มีเธอเป็นดั่งคำร้อง ที่มีความหมายลึกซึ่งและคลองจอง
มีฉันเป็นดั่งท่วงทำนองและคำร้องก็มาจากเธอ
ให้ความรักของเราคือดนตรี เพลงๆนี้ก็จะมีความหมาย
อาจไม่ใช่เพลงประกอบหนังใหญ่
แต่เธอรู้ไหมเพลงนี้คือเพลงของเรา

มีเธอเป็นดั่งคำร้อง ที่มีความหมายลึกซึ่งและคลองจอง
มีฉันเป็นดั่งท่วงทำนองและคำร้องก็มาจากเธอ
ให้ความรักของเราคือดนตรี เพลงๆนี้ก็จะมีความหมาย
อาจไม่ใช่เพลงประกอบหนังใหญ่
แต่เธอรู้ไหมเพลงนี้คือเพลงของเรา