เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ

เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ

เนื้อเพลง เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ

วันที่มันเงียบเหงาได้แต่เฝ้าดู

ฤดูเปลี่ยน หมุนเวียนอยู่อย่างนั้น

และมันก็เป็นอย่างเดิมเช่นเคย

ไม่เคยเปลี่ยน แม้วันที่ผ่านพ้น

คนที่มันไม่มีใครรัก ให้รอนานๆ มันก็ท้อใจ

ก็ไม่รู้นานเท่าไร ฉันจะลืมเธอ

รักก็รักแต่เธอแต่เธอเช่นเคย ไม่เคยเปลี่ยน

แม้วันเปลี่ยนเวียนหมุน

และมันก็จำแต่ผมรักคุณ ไม่เคยเปลี่ยน

ยังคิดถึงอยู่อย่างนั้น

และคนที่มันไม่มีใครรัก ให้รอนานๆ มันก็ท้อใจ

แต่แม้นานเท่าไร ขอให้เธอรู้

ฉันจะรอเธอคนนี้ เพราะตัวฉันรู้ดีว่ายังไงเธอก็มา

ฉันจะไม่ออกไปหา เพราะตัวฉันรู้ว่า

คงไม่เจอใครคนไหน ที่ฉันจะรักใครได้อีก

เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ

คนที่มันไม่มีใครรัก ให้รอนานๆ มันก็ท้อใจ

ก็ไม่รู้นานเท่าไร ฉันจะลืมเธอ

รักก็รักแต่เธอแต่เธอเช่นเคย ไม่เคยเปลี่ยน

แม้วันเปลี่ยนเวียนหมุน

และมันก็จำแต่ผมรักคุณ ไม่เคยเปลี่ยน

ยังคิดถึงอยู่อย่างนั้น

และคนที่มันไม่มีใครรัก ให้รอนานๆ มันก็ท้อใจ

แต่แม้นานเท่าไร ขอให้เธอรู้

ฉันจะรอเธอคนนี้ เพราะตัวฉันรู้ดีว่ายังไงเธอก็มา

ฉันจะไม่ออกไปหา เพราะตัวฉันรู้ว่า

คงไม่เจอใครคนไหน ที่ฉันจะรักใครได้อีก

เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ

ฉันจะรอเธอคนนี้ เพราะตัวฉันรู้ดีว่ายังไงเธอก็มา

ฉันจะไม่ออกไปหา เพราะตัวฉันรู้ว่า

คงไม่เจอใครคนไหน ที่ฉันจะรักใครได้อีก

เพราะใจที่มี รักคนดีแค่เธอ