เพราะมีเธอ [Fast]

เพราะมีเธอ [Fast]

เนื้อเพลง เพราะมีเธอ [Fast]

วันและคืนเลยพ้นผ่าน
มันเดินไปอย่างเชื่องช้า
มันทอนแรงศรัทธา
ให้ยิ่งต้องเหนื่อย และท้อ
มีเพียงแต่หัวใจ
สั่งให้ฉันก้าวไปต่อ
เพื่อสิ่งที่ฝัน
ที่ดูช่างไกลแสนไกล
.กว่าจะผ่านวันแสนเหนื่อย
ได้มายืนอยู่ตรงนี้
มันเป็นการบ่งชี้
ถึงความลำบากเพียงไหน
บางคืนอาจชื่นบาน
แต่บางวันก็โหดร้าย
ต้องเจอกับความทุกข์ใจ
ต้องคุยกับหยดน้ำตา
.ที่นองเอ่อ
..อ่อนล้าจนสุดล้า
น้ำตาไม่มีไหล
แต่จากน้ำใจ ที่เธอให้มา
เหมือนแรง ผลักดัน
ช่วยประคองให้ก้าวไป
ช่วยนำให้พบทาง
ได้มาถึงวัน
ได้พบกับสิ่งที่ดี เพราะมีเธอ
….ดนตรี..
แล้วจากที่ฟ้ามืดมัว
ก็พลันเปลี่ยนไป
เมฆหมอกสลาย
เห็นเป็นแผ่นฟ้า
งดงามสายตา
สายรุ้งเริ่มทอประกาย
สายฝนก็สร่างซา
เหมือนฟ้าเอื้อมมือลงมา
ฉุดดึงผลักดัน
ให้ฝันเราเป็นจริง
จากวันนี้
ความฝันต้องเป็นของเรา
จากวันนี้ขอสู้สุดใจ
จะไม่ท้อแม้ร้อนหนาว
ก็ยอมจะเดินไป
จะบุกจะบั่นให้ได้มา
จากวันนี้
ความฝันต้องเป็นของเรา
จากวันนี้ขอสู้สุดใจ
จะไม่ท้อแม้ร้อนหนาว
ก็ยอมจะเดินไป
จะบุกจะบั่นให้ได้มา
จากวันนี้
ความฝันต้องเป็นของเรา
จากวันนี้ขอสู้สุดใจ
จะไม่ท้อแม้ร้อนหนาว
ก็ยอมจะเดินไป
จะบุกจะบั่นให้ได้มา
จากวันนี้
ความฝันต้องเป็นของเรา
จากวันนี้ขอสู้สุดใจ
จะไม่ท้อแม้ร้อนหนาว
ก็ยอมจะเดินไป
จะบุกจะบั่นให้ได้มา
อย่างที่ฝัน
จากฝันที่สุดคว้า
ได้มาถึงจุดหมาย
ก็จากน้ำใจที่เธอให้มา
เหมือนแรงผลักดัน
ช่วยประคองให้ก้าวไป
ช่วยนำให้พบทาง
ได้มาถึงวัน
ได้พบกับสิ่งที่ดี
เพราะมีเธอ….เพราะมีเธอ