เผื่อไว้

ฟังเพลง เผื่อไว้

เนื้อเพลง เผื่อไว้

ถ้าใครคนหนึ่งคนนั้นบอกเธอ
บอกเธอว่าคนอย่างฉันอย่าไว้ใจ
อยากรู้ว่าจะเชื่อเขา หรือว่าจะยั้งใจ
หยุดคิดและใคร่ครวญมันดูให้ดี

เผื่อไว้ถ้าสักครั้งอาจต้องพบเจอ
เรื่องร้ายที่เข้ามาเพื่อทดสอบ โฮ้ว…และวัดใจ

แต่ฉันจะไม่เชื่อใคร เชื่อใจเธอเท่านั้น ไม่ว่าเรื่องใด
จะรักโดยไม่หวั่นไหว ถ้าไม่ใช่จากปากเธอนั้น
รับรองและมั่นใจ โฮ้ว…โฮว จะฟังแต่เธอ โฮ้ว….โฮว

หากใครคนหนึ่งคนนั้นบอกรักเธอ
ต้องการให้เธอเดินหนีจากฉันไป
อยากรู้ว่าจะเชื่อเขา ทิ้งรักเราหรือยั้งใจ
หยุดคิดและทบทวนมันดูให้ดี….

เผื่อไว้ถ้าสักครั้งอาจต้องพบเจอ
เรื่องร้ายที่เข้ามาเพื่อทดสอบ โฮ้ว…และวัดใจ

แต่ฉันจะไม่เชื่อใคร เชื่อใจเธอเท่านั้น ไม่ว่าเรื่องใด
จะรักโดยไม่หวั่นไหว ถ้าไม่ใช่จากปากเธอนั้น
รับรองและมั่นใจ โฮ้ว…โฮว จะฟังแต่เธอ โฮ้ว….โฮว

จะมีแต่เธอ โฮ…..

เผื่อไว้ถ้าสักครั้งอาจต้องพบเจอ
เรื่องร้ายที่เข้ามาเพื่อทดสอบ โฮ้ว…และวัดใจ

แต่ฉันจะไม่เชื่อใคร เชื่อใจเธอเท่านั้น ไม่ว่าเรื่องใด
จะรักโดยไม่หวั่นไหว ถ้าไม่ใช่จากปากเธอนั้น
รับรองและมั่นใจ โฮ้ว…โฮว จะฟังแต่เธอ โฮ้ว….โฮว

จะมีแต่เธอ เย้…..เย….โฮว….โฮ้ว….
จะมีแต่เธอ….