เป่าแคนเอิ้นสาว

เป่าแคนเอิ้นสาว

เนื้อเพลง เป่าแคนเอิ้นสาว

..เพลง เป่าแคนเอิ้นสาว..
…ดนตรี…
..แคนหลายเศร้า
เป่าคอยสาววันเจ้ากลับมา
อ้ายนี้ยังคอยท่า
เจ้ากลับมาอิสานบ้านเก่า
เป่าแคนรอ
โอ้โอ้หนอผู้สาวบ้านเฮา
จะรอคอยคนฮักเก่า
รอคอยเฝ้าเป่าแคนให้ฟัง
..แคนหลายส่อย
เสียงแคนน้อย
ดังต่อยแล่นแตร
ม่วนคักแท้ๆ
คักแท้แหมแต่ขาดคนฟัง
คิดฮอดเป็น
แคนบ่เห่าเจ้าเสียงบ่ดัง
บ่มีสาวใดมาฟัง
สิ้นมนต์ขลังขาดคู่ควงแขน
แคนหลายเศร้า
ขาดผู้สาวบ่เห็นเจ้ามา
ไปไสนอหนอหล่า
กลับเถิดหนา
มาฟังเสียงแคน
อยู่ไสน้อคิดฮอดอ้ายบ่
หนอแม่แก้มแป้นแว่น
ขอฝากสำเนียงเสียงแคน
แจ่นแล่นแจน
ไปตามสายลม
..แคนเสียงอ่อย
อ้ายเป่าคอยบ่เห็นเจ้ามา
อยากเห็นหน้า
วาสนาอ้ายคงบ่สม
เสียงแคนน้อย
ต้อยล่อนต้อย
อ้ายเป่าคอยเอวกลม
จะเป่าจนกว่าสิ้นลม
หากเอวกลม
บ่เห็นใจอ้ายเซียง..

…….ดนตรี…….
..แคนหลายเศร้า
ขาดผู้สาวบ่เห็นเจ้ามา
ไปไสนอหนอหล่า
กลับเถิดหนา
มาฟังเสียงแคน
อยู่ไสน้อคิดฮอดอ้ายบ่
หนอแม่แก้มแป้นแว่น
ขอฝากสำเนียงเสียงแคน
แจ่นแล่นแจน
ไปตามสายลม
..แคนเสียงอ่อย
อ้ายเป่าคอยบ่เห็นเจ้ามา
อยากเห็นหน้า
วาสนาอ้ายคงบ่สม
เสียงแคนน้อย
ต้อยล่อนต้อย
อ้ายเป่าคอยเอวกลม
จะเป่าจนกว่าสิ้นลม
หากเอวกลม
บ่เห็นใจอ้ายเซียง..