เป็นได้แค่เพื่อน

เป็นได้แค่เพื่อน

ฟังเพลง เป็นได้แค่เพื่อน

https://youtube.com/watch?v=KAJp4dwif80

เนื้อเพลง เป็นได้แค่เพื่อน

ไม่ต้องมาเกี้ยวพา
รักจริงดังว่า
พี่ต้องมาขอหมั้น
พาญาติผู้ใหญ่
มาเป็นพยาน
หาฤกษ์แต่งงาน
เลี้ยงให้เพื่อนบ้านรับรู้
ไม่ใช่มาถ้ำมอง
รักจริงก็ต้อง
รีบจับจองเป็นคู่
ต้องเข้าตามตรอก
ออกตามประตู
หาเหล้าหมากพลู
เอามาเซ่นสู่แม่พ่อ

ไม่ต้องสาบทสาบาน
ให้รีบเตรียมงาน
ยกขันหมากมาขอ
สินสอดแหวนหมั้น
เตรียมการปลูกหอ
ขืนดีแต่ป้อ
คนอื่นมาขอจะว่าไม่เตือน
แค่สายตาอ้อนวอน
รักเชิงกะล่อน
พี่ต้องนอนไร้เพื่อน
รักต้องสร้างหลัก
ไม่รักไม่เตือน
เร็วได้ร่วมเรือน
ช้าเป็นแค่เพื่อนก็พอ

ไม่ต้องสาบทสาบาน
ให้รีบเตรียมงาน
ยกขันหมากมาขอ
สินสอดแหวนหมั้น
เตรียมการปลูกหอ
ขืนดีแต่ป้อ
คนอื่นมาขอจะว่าไม่เตือน
แค่สายตาอ้อนวอน
รักเชิงกะล่อน
พี่ต้องนอนไร้เพื่อน
รักต้องสร้างหลัก
ไม่รักไม่เตือน
เร็วได้ร่วมเรือน
ช้าเป็นแค่เพื่อนก็พอ