เป็นเธอได้ไหม

เป็นเธอได้ไหม

เนื้อเพลง เป็นเธอได้ไหม

ให้สิ่งสุดท้ายจงบังเกิด
คือคนสุดท้ายที่ฉันจะกอด
คนที่จะอยู่กับฉันไปตลอด
ไม่ว่าดีหรือร้าย

ที่ผ่านมานั้นคือฉันต้องเจ็บ
ก็เลยต้องเหงาไปตามสเต็ป
เก็บใจเอาไว้รอ คนที่ใช่

มันคงไม่ยากเกินไป
หากว่าเธอก็คิดเหมือนกัน
ส่งมือให้ฉันและเดินไป
ให้ใจเราเป็นของกัน

ถ้าเกิดว่าฉันบังเอิญไป
กอด เธอก็คงไม่ว่ากัน
ปล่อยให้รักเผชิญใจ
ของเราสองคน

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า

โปรดอย่าทำให้ฉันแค่ฝันไป
อยากจะได้เธอมาเป็นแฟนฉันต้องทำฉันใด
เธอมองมาแปปเดียวแล้วเธอก็หันไป
ทำเอาใจละลายแทบจะหยุดหายใจ
แค่มองรูปเธอความเหงาก็หายไป
คล้ายกับว่าเธอมาโลดแล่นในหัวใจ
รู้สึกได้เลยว่าเธอไม่ใช่คนทั่วไป
อยากได้เธอมาครอบครอง
และมาเป็นคนสุดท้ายของหัวใจ

ให้คนสุดท้ายจงบังเกิด
ให้คนบนฟ้าช่วยเข้าใจ
ว่าใครคนนี้รักเธอหมดหัวใจ
ให้คนสุดท้ายจงบังเกิด
ให้คนบนฟ้าช่วยเข้าใจ
ว่าใครคนนี้รักเธอหมดหัวใจ

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า

เหมือนรูปร่างนางเขียนไม่เพี้ยนผิด
ยิ่งเพ่งพิศผิวฉวีไม่มีสอง
กำดัดงามทรามสงวนนวลละออง
ดูผุดผ่องพิศไป ใจรัญจวน

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า

เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคนสุดท้าย
ไม่อยากไปเจอกับใครที่มันร้าย ๆ
เป็นเธอได้ไหม ที่จะเป็นคู่ชีวิต
ที่จะคอยใกล้ชิด ยามที่ใจอ่อนล้า