เปล่า

เนื้อเพลง เปล่า

..ดนตรี.6.Bars.4…5…
6…อย่า.อย่ามาหา.ว่าฉันชอบใคร
.อย่ามาคิด.เป็นพิษโทษภัย
.ฉันยังอ่อนวัย
.อ่อนต่อวิสัย.โลกครา
..อย่า.อย่ามาหา.ว่าฉันรูปงาม
.อย่ามารัก.มาหลงติดตาม
.ฉันมันหวั่นหวาม
.กลัวรักทราม.สาปเอา
..กังวล.หัวใจดิ้นรน.โลมเรา
.บางครั้ง.พะวังเปลือยเปล่า
.หัวใจมีเจ้า
.คอยออกคอยเข้า.วุ่นไป.
..เปล่า .ไม่มีเขา.นอกเหนือจิตใจ
.ไม่มีรัก.จะหลงผู้ใด
.หัวใจสดใส.เคยรักใคร.เปล่าเลย.
..ดนตรี.6.Bars.4…5…
6…อย่า.อย่ามาหา.ว่าฉันชอบใคร
.อย่ามาคิด.เป็นพิษโทษภัย
.ฉันยังอ่อนวัย
.อ่อนต่อวิสัย.โลกครา
..อย่า.อย่ามาหา.ว่าฉันรูปงาม
.อย่ามารัก.มาหลงติดตาม

.ฉันมันหวั่นหวาม
.กลัวรักทราม.สาปเอา
..กังวล.หัวใจดิ้นรน.โลมเรา
.บางครั้ง.พะวังเปลือยเปล่า
.หัวใจมีเจ้า
.คอยออกคอยเข้า.วุ่นไป.
..เปล่า .ไม่มีเขา.นอกเหนือจิตใจ
.ไม่มีรัก.จะหลงผู้ใด
.หัวใจสดใส.เคยรักใคร.เปล่าเลย..