เปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะ

เปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะ

เนื้อเพลง เปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะ

. เธอกำลังรัก
เขาหรือเปล่า
อาจกำลังฝืน ใจอยู่
เธอคงไม่รู้ ฉันเฝ้าดู
อย่างคนหวั่นไหว หัวใจ
ถ้า เขา คือ
คนที่เธอฝันถึง ทุกทุกวัน
ส่วนฉัน ก็แค่คน ที่ผ่านมา
เปลี่ยนเป็นเขา ก็ได้นะ
ถ้าเธอ ต้องการ
แค่บอกให้รู้
ว่าถึง เวลา ที่เธอ จะไป
จะไม่ ดึงใจเธอ
ไม่ฝืน ถ้า รัก ใคร
รักเธอเท่าไหร่
ยังหวัง ให้เธอนั้น
มีความ สุข
….หากเธอรักเขา ก็บอก
อย่าปล่อยให้ใจ ต้องทน
ไม่อาจมีเรา ทั้งสาม คน
ที่จะเดินไป พร้อมกัน
ถ้า เขา คือ
คนที่เธอฝันถึง ทุกทุกวัน
ส่วนฉัน ก็แค่คน ที่ผ่านมา
เปลี่ยนเป็นเขา ก็ได้นะ
ถ้าเธอ ต้องการ
แค่บอกให้รู้
ว่าถึง เวลา ที่เธอ จะไป
จะไม่ ดึงใจเธอ
ไม่ฝืน ถ้า รัก ใคร
รักเธอเท่าไหร่
ให้รู้ ว่าใจฉัน
ยินยอม
ถึง ต้องเจ็บ ต้องทรมาน
ยัง ดีกว่าให้ เป็นอย่างนี้
ฮะ ฮา ฮ้า
…เปลี่ยนเป็นเขา ก็ได้นะ
ถ้าเธอ ต้องการ
แค่บอกให้รู้
ว่าถึง เวลา ที่เธอ จะไป
จะไม่ ดึงใจเธอ
ไม่ฝืน ถ้า รัก ใคร
รักเธอเท่าไหร่
ยังหวัง ให้เธอนั้น
มีความ สุข