เธอเลิกรักฉัน

เธอเลิกรักฉัน

เนื้อเพลง เธอเลิกรักฉัน

รู้ สึกแล้วบางอย่างเปลี่ยนไป
รู้ ว่าใจของใครมีปัญหา
อาจเป็นเพราะใจคนเปลี่ยนตาม เวลา
ไม่ช้าก็คงต้องจบ

แม้ ตอนนี้จะต้องเสียใจ
จากนี้จะไม่เหลือใคร แต่ขอให้รู้ว่าใจ

ไม่เคยจางหายไป จะยังตราตรึงในหัวใจ
ทุกความทรงจำที่มี ที่เคยฝากไว้ ไม่เคยเปลี่ยน

ก็รู้ จากนี้ไม่อาจจะพูด อีกต่อไป
แต่ภาย ข้างในมีแต่เรื่องราว ของเรา

แม้ ตอนนี้จะต้องเสียใจ
จากนี้จะไม่เหลือใคร แต่ขอให้รู้ว่าใจ

ไม่เคยจางหายไป จะยังตราตรึงในหัวใจ
ทุกความทรงจำที่มี ที่เคยฝากไว้

และยังคงเหมือนเดิม
ต่อให้โลกหมุนเวียนและเปลี่ยนไป
จะเป็นเช่นดังลมหายใจ
ให้รู้เอาไว้ ไม่เคียเปลี่ยน