เธอเพียงคนเดียว [ หว่อเหอหนี่ ]

เธอเพียงคนเดียว [ หว่อเหอหนี่ ]

ฟังเพลง เธอเพียงคนเดียว [ หว่อเหอหนี่ ]

https://youtube.com/watch?v=smi7T9wHZOg

เนื้อเพลง เธอเพียงคนเดียว [ หว่อเหอหนี่ ]

เธอ เพียงคนเดียว
รัก ฉัน จริง รักยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ ทุกๆเวลา.
เฝ้าดูแลปลอบใจ
ชิดเคียงใกล้ ยามมีน้ำตา
อยู่คอยเป็น
แรงใจเรื่อยมา
เพราะเธอเป็นห่วง.

หมื่น ทะเล ฟ้าว่าใหญ่
ไม่เทียมเท่าใจเธอ
เด่นเลิศเลอ
กว่าดาว เป็นล้าน ดวง.
อุ่น ไอรัก
และอ้อมกอดแสนซึ้งทรวง
ดั่ง อยู่
แดนสรวง เมื่อควงคู่เธอ.

ขอบคุณเธอ
ทุกคำจากใจ
ห่วงใยกันเสมอ
ตาย แทนเธอ ฉัน ก็ ยินดี

เธอ เพียงคนเดียว
เหมือน แสง ทอง
มาช่วยส่อง
สว่าง ชี้แนะนำทาง.
หมอกควันดำเปื้อนใจ
ฉันก็ได้ เธอทำให้จาง
กลับกลายเป็น
คนมีพลัง ลุกยืนสู้ต่อไป

หมื่น ทะเล ฟ้าว่าใหญ่
ไม่เทียมเท่าใจเธอ
เด่นเลิศเลอ
กว่าดาว เป็นล้าน ดวง.
อุ่น ไอรัก
และอ้อมกอดแสนซึ้งทรวง
ดั่ง อยู่
แดนสรวง เมื่อควงคู่เธอ.
.ขอบคุณเธอ
ทุกคำจากใจ
ห่วงใยกันเสมอ
ตาย แทนเธอ ฉัน ก็ ยินดี
เธอ เพียงคนเดียว
รัก ฉัน จริง รักยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ ทุกๆเวลา.
เฝ้าดูแลปลอบใจ
ชิดเคียงใกล้ ยามมีน้ำตา
อยู่คอยเป็น
แรงใจเรื่อยมา
เพราะเธอเป็นห่วง.

หมื่น ทะเล ฟ้าว่าใหญ่
ไม่เทียมเท่าใจเธอ
เด่นเลิศเลอ
กว่าดาว เป็นล้าน ดวง.
อุ่น ไอรัก
และอ้อมกอดแสนซึ้งทรวง
ดั่ง อยู่
แดนสรวง เมื่อควงคู่เธอ.
.ขอบคุณเธอ
ทุกคำจากใจ
ห่วงใยกันเสมอ
ตาย แทนเธอ ฉัน ก็ ยินดี