เธออยู่ไหน

เธออยู่ไหน

ฟังเพลง เธออยู่ไหน

เนื้อเพลง เธออยู่ไหน

หาสิ baby…

หาสิ baby หาสิ
ฉันอยู่นี้คนดีมาหาสิ
มา smoke it baby smoke it
โชกสิ baby โชกอีก…

Smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby…

smoke baby
Smoke smoke baby
smoke baby
Smoke…

ฉันรอเธออยู่ เธออยู่แห่งไหนใยไม่รีบมา
Smoking alone มันช่างโดดเดี่ยวเหลือเพียงเอกา

แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหน…
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหน…

ฉันก็เหมือนกับ Han ก็เพราะเราก็ต่าง solo
คิดถึงเรื่องวันวาน ก็เพราะค่อนข้าง alone
Oh baby i need ya…
ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟแล้วไปกันมั้ยที่ Snowpiercer…

I’ll never let you down
If you down
Down down down down down down…

But Baby Where are you now?
รู้มั้ยมันหนาว
หนาว หนาว หนาว หนาว หนาว หนาว…

และจะปฏิญาณว่าจะภักดี
ด้วยวิญญาณและก็ร่างกายนี้
ให้ฉันได้หลุดจากตรงนี้
ให้ฉันได้กลายเป็นคนที่
เป็นคนที่ห้วใจคงที่…

หาสิ baby หาสิ
ฉันอยู่นี้คนดีมาหาสิ
มา smoke it baby smoke it
โชกสิ baby โชกอีก

Smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby…

smoke baby
smoke smoke baby
smoke baby smoke…

ฉันรอเธออยู่ เธออยู่แห่งไหนใยไม่รีบมา
Smoking alone มันช่างโดดเดี่ยวเหลือเพียงเอกา

แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ๊า..
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ…

Chillin’ all alone in the dark
While they light my phone
Ignoring all the calls
Faded i be gone
Looking for the one i want
But never what i needed

where are hiding i’m waiting for too long
I know where you belong
with me, i’m better for yeah
the time is ticking i’m tired being alone
I need someone to love
someone to be forever…

หาสิ baby หาสิ…
ฉันอยู่นี้คนดีมาหาสิ…
มา smoke it baby smoke it…
โชกสิ baby โชกอีก…

smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby…

smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby
Smoke smoke baby…

ฉันรอเธออยู่ เธออยู่แห่งไหนใยไม่รีบมา
Smoking alone มันช่างโดดเดี่ยวเหลือเพียงเอกา

แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ…
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ
แล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอ แล้วเธออยู่ไหนอ่ะ…